Loading

Jak poprawić parametry rozrodu u krów

12.02.2019

Produktywna krowa powinna się cielić co 12 miesięcy. W celu osiągnięcia takiego stanu musi zacielić się w ciągu 80 dni po wycieleniu. Taki stan rzeczy nie pozostawia wiele miejsca na błędy. Każdy stres żywieniowy od późnej ciąży do momentu rozrodu może wydłużyć okres poporodowy. Dlatego krowy powinny być w dobrej kondycji przy wycieleniu i utrzymywać ją aż do momentu zacielenia. Krowy będące w złej kondycji w czasie wycielenia oraz te, które tracą kondycję ciała po wycieleniu do początku rozrodu, będą się zacielały zbyt późno. Obniżone parametry reprodukcyjne bydła mlecznego w okresie laktacji są złożonym zaburzeniem, które odzwierciedla związek z intensyfikacją produkcji i zwiększoną produkcją mleka. Trudno jest jednak określić podstawową przyczynę spadku płodności, ponieważ genetyka i środowisko uległy znacznym zmianom w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Czynniki w paszach wpływające na parametry rozrodu:

Dieta uboga w wapń zazwyczaj powoduje gorączkę mleczną, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów reprodukcyjnych, takich jak zatrzymanie łożyska czy występowanie torbielowatych jajników . Niedobór wapnia może również powodować opóźnienie owulacji.

Dieta uboga w fosfor również wpływa niekorzystnie na parametry rozrodcze krów.

Beta-karoten, prekursor witaminy A, także wpływa na płodność. Zwierzęta karmione odpowiednimi poziomami witaminy A, ale ograniczone w karotenie, wykazały nieregularne cykle rujowe,  torbielowatość jajników oraz występowanie cichych rui.

Niedobory witaminy D powodują zahamowanie objawów rujowych, opóźnionego dojrzewania płciowego oraz krzywicę u cieląt.

Alfa-tokoferol jest najbardziej biologicznie aktywną formą witaminy E i jest związkiem normalnie występującym w paszach. Witamina E odgrywa ważną rolę w układzie odpornościowym. Wiadomo, że witamina E i suplementacja selenem zmniejszają częstość występowania zatrzymanych łożysk, zapaleń macicy oraz torbielowatych jajników. Czas do wystąpienia inwolucji macicy u krów z zapaleniem macicy zmniejsza się wraz z ich suplementacją. Dodatek witaminy E i selenu jest wskazany, ponieważ działają one synergicznie.

 

Niedobory energetyczne:

Po wycieleniu krowy osiągną ujemny bilans energetyczny (NEB). W czasie wczesnej laktacji nie mogą pobierać wystarczającej ilości paszy w celu sprostania wysokim wymaganiom w zakresie produkcji mleka. Powoduje to utratę kondycji ich ciała.

Krowy posiadające zbyt duży ujemny bilans energetyczny we wczesnej fazie laktacji, będą zacielać się o wiele trudniej. W rzeczywistości, jeśli krowa traci więcej niż jeden punkt BCS we wczesnej fazie laktacji, szanse na jej zapłodnienie są znacznie mniejsze. Przyjmuję się, że płodność spada o około 10% za każde 0,5 straty w BCS.

 

Pasze skażone mikotoksynami:

Kolejnym negatywnym czynnikiem wpływającym na rozród bydła jest obecność mikotoksyn w paszach. W sytuacji występowania podwyższonego ryzyka zatruciami mikotoksynami powinno stosować się specjalne dodatki zawierające substancje redukujące lub neutralizujące mikotoksyny oraz odbudowujące mikroflorę żwacza. Podsumowując, dobre odżywianie krów może odwrócić problemy z ich płodnością przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności mleka. Należy pamiętać, że krowy mleczne muszą być stopniowo poddawane zmianom dietetycznym. Radykalne zmiany w diecie mogą pogłębiać problemy z płodnością, ponieważ przystosowanie się żwacza zajmuje około dwa tygodnie.  Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie żywienie krów w okresie zasuszenia oraz w okresie przejściowym.

Produkty Ekoplon, które korzystnie wpływają na poprawę parametrów rozrodu krów:

Supermix KWZ – Mieszanka mineralno-witaminowa dla krów zasuszonych,
Supermix Kask bio plus, Ekomix BM Wapń, Supermix K150 – mieszanki mineralno-witaminowe dla krów w laktacji,
Supermix Beta-Biotin, Ekomix BM Betakaroten – mieszanki mineralno-witaminowe z betakarotenem,
Libido – dodatek specjalistyczny do stosowania u krów z problemami w rozrodzie,
Koreko standard Fat, Koreko Energy Fat – korektory energetyczne z tłuszczem chronionym,
Sorbix, Mykosorbent, Żywe drożdże Future Cow, Protan Gold Repro-Somik – produkty wiążące mikotoksyny,
Mlekotok, Krowa 20 Energia Plus – mieszanki paszowe zawierające tłuszcze chronione
 

Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce żywienie zwierząt -> bydło.

Nasze marki