Loading

Innowacyjne nawozy z mikroskładnikami otrzymane metodą biosorpcji przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego

02.01.2022

Nazwa Programu: TANGO 5

Tytuł projektu: Innowacyjne nawozy z mikroskładnikami otrzymane metodą biosorpcji przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego

Całkowita wartość projektu: 2 960 476,87 PLN

Dofinansowanie: 2 066 228,32 PLN

Miejsce realizacji: Katedra Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka

Okres realizacji: od 2022-01-01 do 2024-12-31

Opis projektu

W ramach Projektu zostanie opracowana nowych nawozów organiczno-mineralnych dla rolnictwa ekologicznego zawierających mikroskładniki (Cu, Fe, Mn, Zn) związane z biomasą oraz technologia wytwarzania tych nawozów z wykorzystaniem biosorpcji na kolumnie i metodą impregnacji. Testowana będzie biomasa m. in. pozostałości po ekstrakcji pestek malin i porzeczki za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym. Jako roztwór mikroskł. zostaną sprawdzone różne układy wieloskładnikowe, w tym popłuczyny po produkcji 1-/2-składnikowych nawozów mikroskł. Wytworzone nawozy będą dedykowane pod ekologiczne uprawy ogórka lub owoców jagodowych - truskawki, maliny. Przeprowadzone zostaną próby otrzymywania nowych nawozów w war. laboratoryjnych. Nowe nawozy będą poddane selekcji na podstawie analizy składu, czystości mikrobiologicznej i właściwości fizykochem. Wykonane zostaną także ekstrakcyjne testy wymywalności różnych frakcji mikroskł., w tym frakcji odzwierciedlającej tendencję do wypłukiwania mikroskł. do wód gruntowych. Dla wybranych formulacji Wnioskodawcy przeprowadzą testy właściwości użytkowych, takie jak: ocena spowolnionego uwalniania mikroskł. w warunkach in vitro i in vivo, ocena krótko- i długoterminowej stabilności oraz ocena przyswajalności i akumulacji składników pokarmowych przez rośliny w badaniach in vitro i in vivo. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną dobrane parametry oraz wytyczne procesowe do przeskalowania technologii do warunków pilotowych. Projekt zakończy się budową pilotowej instalacji i produkcją aplikacyjnych partii nawozu z zachowaniem odpowiedniej tolerancji składu do badań w war. rzeczywistych (poletkowe). Wyniki badań poletkowych pozwolą na wybór min. 1 formulacji, która Wnioskodawcy przekażą do certyfikacji jako nawóz przeznaczony dla rolnictwa ekologicznego (uprawy ogórka lub owoców jagodowych). Dla tej formulacji zostanie opracowana strategia marketingowa oraz zostaną podjęte działania umożliwiające wdrożenie produktu na rynek.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TANGO.

 

Nasze marki