Loading

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr SPPW/1/2016

17.06.2016

Grabki Duże 09.06.2016 r.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

​EKOPLON sp. z o.o. sp.k. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie EKOPLON sp. z o.o. sp.k.” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, została wybrana oferta złożona przez firmę:
UNI-ESCO Jarosław Rejlich, ul 3-go Maja 5 m.111, 05-870 Błonie
Wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Nasze marki