Loading

Hodowla prosiąt. Co trzeba wiedzieć, żeby osiągnąć sukces?

30.03.2017

Od kilku lat obserwujemy w Polsce spadek pogłowia trzody chlewnej. Jego efektem jest wysoki poziom importu warchlaków, głownie z Danii, Holandii i Niemiec. W 2016 r import wyniósł 4 880 900 szt. zwierząt w średniej wadze ok. 30 kg.

Ilość przywiezionych warchlaków jasno wskazuje, że mamy problem z produkcją krajowego materiału do tuczu. Producenci tuczników nie mogą kupić odpowiednich zwierząt. Czego oczekują?

Dużych partii warchlaków (500-600 szt), aby można było jednorazowo obsadzić tuczarnię.
Dobrego wyrównania stawki, wąskiego przedziału wagowego,
Dobrej kondycji i zdrowotności,
Jednorodności materiału /warchlaków zgodnych z wymogami rasy/krzyżówki/,
Osiągnięcia oczekiwanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych.
Wszystkie powyższe oczekiwania można zaspokoić. Warunek? Trzeba zacząć od początku, czyli od prosięcia przy maciorze.

Prosię po urodzeniu musi pobrać odpowiednią ilość siary. I to opiekun powinien dopilnować, aby tak się stało. Przy bardzo licznych miotach słabsze prosięta, o niższej wadze urodzeniowej, mają mniejsze szanse na pobranie takiej ilości siary, która zapewni im właściwy start. Nadzorowanie tego procesu i dosadzanie słabszych prosiąt pozwoli na zwiększenie ich szans na właściwy rozwój organizmu. Stałym punktem opieki nad prosiętami jest standaryzacja miotów.

Prosiaki po porodzie. Kiedy wstawić korytka do paszy?
Podczas pobytu prosiąt na porodówce ich podstawowym pokarmem jest mleko lochy. Przy wysokiej mleczności prosięta nie są zainteresowane pobieraniem pokarmu stałego. Dlatego okres pobytu przy maciorze należy maksymalnie wykorzystać do przyuczenia prosiąt do pobierania pasz. Dlaczego?

Po pierwsze pobudzamy w ten sposób układ pokarmowy do produkcji enzymów biorących udział w trawieniu składników paszy,
Pomaga to również uniknąć strat masy ciała w okresie odsadzenia,
prosiąt.

Sam proces przyuczania nie jest prosty i wymaga poświęcenia zarówno czasu, jak i uwagi na obserwację prosiąt. Dokarmianie powinniśmy rozpocząć między piątym a siódmym dniem życia. Musimy tu wykorzystać naturalną ciekawość prosiąt.

Wrzucenie niewielkiej ilości paszy na legowisko powoduje automatyczną reakcję: sprawdzanie co to jest, a w wielu przypadkach również, jak pachnie i smakuje. Prosięta wstają, obwąchują granulkę, bawią się i próbują. Ważne jest, by do takiej aktywności zachęcać je kilka razy dziennie /min.4 razy/. Należy również zwrócić uwagę , aby każde prosię pobrało paszę.

Korytka do paszy wstawiamy ok. 10-go dnia życia. Jeżeli jest to możliwe, unikamy wstawiania na części gnojowej. Zaczynamy od podawania niewielkiej ilości i uzupełniamy kilka razy dziennie. Bezwzględnie usuwamy niedojady i paszę zanieczyszczoną odchodami.

Prestarter na początek – PrestiGo 1
MPP dla prosiąt przy maciorze, prestarter, musi być skomponowana z wysoko strawnych surowców najlepszej jakości. Wysoko przetworzone zboża, mączka rybna, produkty mleczne, zakwaszacze, probiotyki to składniki odpowiednie dla młodych zwierząt. Zróżnicowanie źródeł białka, przy ograniczeniu poziomu śruty sojowej, pozwala na bardzo dobre wykorzystanie białka, a jednocześnie wyklucza alergizujące właściwości śruty sojowej i ogranicza niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń pokarmowych.

Prestarterem spełniającym wszystkie powyższe warunki jest nowość w ofercie EKOPLON – PrestiGo 1. Zastosowanie wspomnianych surowców oraz nowego typu aromatu mlecznego sprawia, iż prosięta dobrze pobierają paszę. Wysokie parametry żywieniowe i różnorodność zastosowanych składników zapewniają wszechstronny rozwój układu pokarmowego, zwiększają odporność i poprawiają zdrowotność. Celem jest skarmienie 1 kg PrestiGo 1 na prosię.

Co po odsadzeniu? PrestiGo 2 Immuno, Prestigo 2
Okresem krytycznym w produkcji prosiąt jest odsadzenie. To czas, w którym młode zwierzęta przeżywają kumulację stresów:

zabranie od lochy
zmiana pomieszczenia
łączenie miotów w większe grupy
przejście z pokarmu lochy na, tylko i wyłącznie, paszę stałą.
Warunkiem koniecznym jest zapewnienie optymalnych warunków zoohigienicznych takich, jak umyta, zdezynfekowana i wysuszona odchowalnia, odpowiednia temperatura (26 st. C) oraz bardzo dobry dostęp do wody.

Odsadzone prosięta powinniśmy posortować, dobierając je pod względem masy ciała. Ułatwi to dalsze postępowanie i organizacje pracy na odchowalni. W kojcach, oprócz automatów paszowych zamontowanych na stałe, powinniśmy dostawić dodatkowe, przenośne korytka do dokarmiania. Ich ilość musi dać gwarancję, że każde prosię pobierze paszę w jak najkrótszym czasie po odsadzeniu.

Brak swobodnego dostępu do paszy skutkuje przejadaniem się żarłocznych prosiąt i niedojadaniem prosiąt słabszych. W efekcie tworzy się grupa prosiąt, które przestają się interesować pobieraniem paszy. W obu przypadkach istnieje wysokie niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń w przewodzie pokarmowym.

Bezpieczne odsadzenie zapewnia produkowany przez Ekoplon prestarter z linii PrestiGo – PrestiGo 2 Immuno lub PrestiGo 2.

Oba produkty charakteryzuje wysoka koncentracja składników pokarmowych, właściwy stosunek lizyny do energii oraz szereg zabezpieczeń chroniących przed zaburzeniami układu pokarmowego. PrestiGo 2 Immuno zawiera suszoną rozpyłowo plazmę krwi która oprócz tego, ze stanowi doskonałe źródło białka, dodatkowo zwiększa odporność młodych zwierząt.

Jak zmienić paszę po odsadzeniu prosiąt?
Zmiana paszy z PrestiGo 1 na PrestiGo 2 lub PrestiGo 2 Immuno powinna się odbywać stopniowo:

 1 dzień po odsadzeniu – ¾ PrestiGo 1, ¼ PrestiGo 2/ PrestiGo 2 Immuno/
 2 dzień po odsadzeniu – ½ PrestiGo 1, ½ PrestiGo2 / PrestiGo 2 Immuno/
 3 dzień po odsadzeniu – ¼ PrestiGo 1, ¾ PrestiGo2 / PrestiGo 2 Immuno/
W czwartym dniu po odsadzeniu prosięta dostają paszę PrestiGo 2 lub PrestiGo 2 Immuno.

W pierwszym okresie po odsadzeniu ważne jest pobudzanie prosiąt do aktywności. Kilka razy w ciągu dnia wchodzimy do kojca i zganiamy leżące prosięta. Jednocześnie sprawdzamy stan paszy w karmnikach i korytkach.  Usuwamy niedojady i zanieczyszczoną paszę, uzupełniamy świeżą porcją. Prestarter PrestiGo 2 lub PrestiGo 2 Immuno stosujemy min. 2 tyg po odsadzeniu lub do masy 15kg. Celem jest spożycie 9 kg PrestiGo 2 / prosię.

Po zakończeniu podawania PrestiGo 2 lub PrestiGo 2 Immuno podajemy prosiętom PrestiGo 3. Ten prestarter stosujemy do 25 kg masy ciała. Stanowi kontynuację żywienia, po poprzednich prestarterach. Zapewnia szybkie przyrosty i  bardzo dobrą zdrowotność prosiąt.

Zastosowanie prestarterów PrestiGo daję gwarancję uzyskania wysokiej jakości materiału do dalszego chowu, przy stosunkowo niskim koszcie paszowym, poniesionym na odchów.

Nasze marki