Loading

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

14.05.2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pod nazwą:

"Unowocześnienie zakładu paszowego poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii dozowania podciśnieniowego oraz rozbudowę bazy magazynowej"

mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nasze marki