Loading

EKOPLON – wspieramy rozwój dzieci i młodzieży

21.06.2016
Firma EKOPLON objęła patronatem konkurs dla szkół województwa świętokrzyskiego „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, który organizował Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 19 czerwca w Chmielnickim Centrum Kultury.

EKOPLON ufundował II nagrodę dla Uczniów biorących udział w konkursie. Wszystkim laureatom serdecznie GRATULUJEMY!

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią regionalną w kontekście współistnienia obok siebie dwóch odrębnych kultur i narodów w miasteczkach Kielecczyzny. Prace konkursowe w postaci prac plastycznych, wywiadu i filmu dotyczyły różnych zagadnień związanych z życiem codziennym, kulturą, aktywnością gospodarczą, społeczną mieszkańców żydowskich dawnych sztetli.

Firma EKOPLON od wielu lat wspiera akcje edukacyjne oraz inicjatywy promujące zdolną młodzież na terenie województwa świętokrzyskiego obejmując mecenatem wartościowe przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne. 

Galeria zdjęć

Nasze marki