Loading

Pietruszka nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. Plonuje najlepiej na glebach średnio zwięzłych, gliniasto-piaszczystych, o dobrej strukturze i zasobnych w próchnicę. Mniej przydatne są gleby lekkie, bielice. Należy unikać gleb zwięzłych, podmokłych i zaskorupiających się. Odczyn gleby powinien być obojętny - pH 6,5-7,5. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach średnio zasobnych w składniki pokarmowe ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 40-60 kg N, 120-140 kg P2O5, 180-200 kg K2O, 80-100 MgO.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA PIETRUSZKI
N P K Mg Ca
60-80 40-60 125-150 65-80 1500-2000

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki