Loading

Por najlepiej plonuje na glebie średnio zwięzłej, gliniasto-piaszczystej, będącej w dobrej kulturze i o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych, zawierającej dużo próchnicy. Odczyn gleby powinien być uregulowany do wartości pH 6,0-7,5. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach średnio zasobnych w składniki pokarmowe ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 150-200 kg N, 100-160 kg P2O5, 150-240 kg K2O.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA PORA
N P K Mg
70-120 60-80 175-200 45-65

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki