Loading

Dynia udaje się na wszystkich typach gleb o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, o dużej zawartości próchnicy, żyznych, szybko nagrzewających się, przepuszczalnych i przewiewnych. Nieprzydatne są pod dynię gleby ciężkie, zlewne oraz ubogie w próchnicę gleby piaszczyste. Optymalne pH dla dyni wynosi 6,0-7,2. Dynia jest wrażliwa na niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas i magnez. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach w pierwszym roku po oborniku ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 120-200 kg N, 200-300 kg P2O5, 150-360 kg K2O. Dynia bardzo dobrze reaguje na dolistne nawożenie.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA DYNI
N P K Mg Ca
80-100 60-80 175-200 50-75 1000-1500

 

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki