Loading

Ziemniak jest jedną z głównych roślin uprawnych na świecie (zajmuje 4 miejsce po ryżu, kukurydzy i pszenicy). Jest uprawiany w większości państw świata.

Do końca lat 80. XX wieku miał podobną pozycję w Polsce. Dziś powierzchnia jego uprawy znacząco spadła na rzecz specjalizacji w określonym kierunku użytkowania tej rośliny. Stąd celem w uprawie ziemniaka oprócz uzyskania wysokiego plonu jest uzyskanie bulw o wysokiej, określonej przez kierunek produkcji jakości. Ziemniak preferuje gleby lżejsze, dobrze przewietrzone, o uregulowanym poziomie wód gruntowych (nie lubi gleb nadmiernie uwilgotnionych i zlewnych oraz nadmiernie przesuszonych – ma stosunkowo płytki system korzeniowy). Ważne w uprawie ziemniaka jest odpowiednie pH, najlepiej w granicach 5,5-6,5. Zbyt niskie pH ogranicza wzrost i zmniejsza plon, natomiast zbyt wysokie zwiększa porażenie parchem zwykłym, co obniża plon, a przede wszystkim znacznie pogarsza jego jakość.

Z racji uzyskiwanych plonów potrzeby pokarmowe ziemniaka nie odbiegają wielkością od potrzeb roślin uznawanych za wymagające pod tym względem (rzepak, pszenica). Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, do uzyskania oczekiwanego plonu konieczne jest dokarmianie dolistne. Badania dowodzą, że stosowanie nawozów dolistnych nie tylko wpływa bezpośrednio na plony, ale również ogranicza porażenie przez niektóre grzyby, a łączne stosowanie nawozów z fungicydami pozwala na ograniczanie kosztów zabiegu.

Wymagania pokarmowe ziemniaka, a tym samym wybór odpowiedniego dokarmiania dolistnego uzależnione są od kierunku użytkowania plonu tej rośliny.

Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest gleba, a w niej substancja organiczna i mineralna oraz nawozy doglebowe. Ziemniaki są bardzo często uprawiane na oborniku (bardzo dobrze wykorzystują ten nawóz), co należy uwzględnić przy obliczaniu wielkości dawek nawozowych. Jednak właściwy poziom odżywienia roślin przy uwzględnieniu ograniczeń w pobieraniu składników można uzyskać poprzez uzupełnienie technologii o dokarmianie dolistne – dotyczy to w szczególności mikroelementów odpowiadających za jakość uzyskiwanego plonu.

 

Szczególną rolę plonotwórczą w uprawie ziemniaków pełni potas, co przekłada się na silną reakcję roślin na nawożenie tym składnikiem. Efekty plonotwórcze potasu:

  • wzrost plonu ogólnego,
  • wzrost średniej wielkości bulw oraz spadek tendencji do deformacji,
  • zmniejszenie podatności na uszkodzenia,
  • zmniejszenie tendencji do ciemnienia bulw,
  • poprawa wybarwienia frytek,
  • poprawa właściwości przechowalniczych bulw.

Dokarmianie dolistne ziemniaka ma na celu dostarczenie kluczowych dla tej rośliny składników pokarmowych w okresach krytycznego na nie zapotrzebowania. Aby w pełni wykorzystać potencjał plonowania ziemniaka, zabiegi dokarmiania dolistnego powinny być stałym elementem agrotechniki tej rośliny.

Pierwszy zabieg przypadający na fazę formowania pędów oparty jest o MAXIMUS Platinum extra PK. Nawóz ten dostarcza łatwo przyswajalnego fosforu (nośnika przemian energetycznych), który wspiera proces rozbudowy korzenia i uzupełnia potas. Nawóz dodatkowo zawiera znaczną ilość boru (20 g w 1 kg), mikroelementu o kluczowym znaczeniu w nawożeniu ziemniaka. Uzupełnieniem nawozu MAXIMUS Platinum extra PK jest dodatek w tym samym zabiegu nawozu MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak.
Nawóz ten, zawierający całą paletę mikroelementów skompleksowanych glicyną, posiada w swoim składzie podwyższoną zawartość cynku i manganu. Taka kompozycja w pełni pokrywa zwiększone zapotrzebowanie ziemniaka na podstawowe składniki pokarmowe.

Dwa kolejne zabiegi aplikowane w okresie zwierania międzyrzędzi i na początku kwitnienia dostarczają przede wszystkim potasu – MAXIMUS Platinum extra K oraz mikroelementów z nawozu MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak. Na intensywnych plantacjach lub w przypadku występowania niedoborów jednego z mikroelementów można zabiegi dokarmiania dolistnego wzbogacić o jeden z mikroelementów: bor lub cynk (EKOLIST mono Bor lub EKOLIST mono Cynk). Najlepsze efekty nawożeniowe uzyskujemy, stosując dodatkowe mikroelementy we wczesnych fazach rozwojowych (do fazy zwarcia międzyrzędzi).

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki