Loading
Seler korzeniowy
Seler korzeniowy

Gatunek ten wymaga gleb żyznych, próchnicznych, dobrze zatrzymujących wodę. Seler uprawiany na glebach cięższych dzięki dobremu zaopatrzeniu w wodę i składniki pokarmowe lepiej się przechowuje. Optymalne wartości pH gleb mineralnych wynoszą 6,5-7,5. Seler jest wrażliwy na niedobory boru i molibdenu. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to niezależnie od nawożenia organicznego ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100-200 kg N, 80-100 kg P2O5, 200-250 kg K2O.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA SELERA
N P K Mg Ca
100-130 60-80 200-250 60-80 1500-2500

 

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki