Loading
Rośliny bobowate (dawniej strączkowe)
Rośliny bobowate (dawniej strączkowe)
Rośliny strączkowe to bardzo zróżnicowana grupa roślin znana już od starożytności. Pierwsze gatunki roślin strączkowych zostały udomowione blisko 8-10 tys. lat temu i od tego czasu są wykorzystywane przez ludność jako źródło wartościowego białka. W ciągu ostatnich kilku lat powierzchnia zasiewów zajmowanych przez te rośliny systematycznie rośnie jest to spowodowane nie tylko korzystnym oddziaływaniem roślin strączkowych na poprawę struktury gleby, ale także wymogami jakie stawia Integrowana Produkcja Roślinna oraz dopłatami jakie rolnicy mogą uzyskać z UE za produkcję tej grupy roślin. 

Rośliny strączkowe uprawiane są z przeznaczeniem na nasiona, paszę treściwą dla zwierząt oraz zieloną masę. Charakteryzują się zróżnicowanymi wymaganiami pokarmowymi, glebowymi oraz wodnymi. Podejmując się uprawy tej grupy roślin należy pamiętać o niebagatelnym znaczeniu jakie odgrywają w użyźnianiu gleby, poprawie jej struktury i właściwości fizycznych oraz żyzności. Strączkowe współżyją z bakteriami asymilującymi wolny azot atmosferyczny dzięki tej właściwości wzbogacają glebę w ten składnik (np. groch siewny pozostawia 40-60 kgN/ha) oraz wykorzystują azot do własnych procesów wzrostowych. Pozostawione resztki pożniwne roślin strączkowych wzbogacają glebę w próchnicę i potas (ok. 35 kg/ha) oraz fosfor (25 kg/ha), a korzenie roślin strączkowych ograniczają degradację gleby. 

Tabela 1. Rola roślin strączkowych w kształtowaniu żyzności gleby (Grzebisz, 2012).

Żyzność gleby: ++ bardzo duża, + duża, +/- zmienna

 
 
 
 

 

Rośliny strączkowe z racji swojej zdolności do wiązania azotu atmosferycznego nie wymagają wysokiego nawożenia tym składnikiem, chociaż niewielka dawka azotu zastosowana z nawozem dolistnym przynosi zadowalające efekty w postaci wzrostu zawartości białka w nasionach. Większość roślin strączkowych uprawianych w Polsce to rośliny o stosunkowo krótkim okresie wegetacji (wyjątek stanowi soja której zbiory w zależności od rejonu naszego kraju przypadają na przełom września/października). Długość okresu wegetacji, a także czas kwitnienia przypadający na miesiące o ograniczonej sumie opadów (czerwiec-lipiec) wskazują na konieczność wykonywania zabiegów dokarmiania dolistnego zwłaszcza na plantacjach produkcyjnych. 

Czynniki wyznaczające długość okresu wegetacji u roślin strączkowych:

  • Suma temperatur efektywnych w okresie wegetacji,
  • temperatury w fazach krytycznych,
  • długość dnia.

Pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego powinien być przeprowadzony w fazie wzrostu wegetatywnego z użyciem nawozów MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce 3 kg/ha oraz MAXIMUS extra ZnBMg w dawce 2 kg/ha. Pierwszy bezazotowy nawóz użyty w technologii dostarcza roślinom dwóch ważnych w rozwoju i kształtowaniu systemu korzeniowego makroelementów fosforu i potasu. Rola fosforu w tym okresie polega na kontroli sprawności mechanizmów odpowiedzialnych za redukcją N2 oraz stymulacji rośliny do produkcji ekstensywnego systemu korzeniowego z większą liczbą brodawek korzeniowych. Potas natomiast odpowiada za regulacje wielkości systemu korzeniowego oraz wpływa na procesy fotosyntezy i akumulacji węglowodanów. Dodatek mikroelementów boru i cynku zawartych w nawozie MAXIMUS extra ZnBMg korzystnie wpływa na tworzenie i funkcjonowanie brodawek korzeniowych oraz przyczynia się do lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Kolejny zabieg dolistny przypada na fazę przed kwitnieniem. W tym okresie również zalecamy stosować MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce 3 kg/ha oraz MAXIMUS extra ZnBMg w dawce 2 kg/ha. Fosfor zawarty w nawozie MAXIMUS Platinum extra PKMg podnosi efektywność tworzenia pędów bocznych, zawiązków kwiatowych i zawiązków strąków, a potas kontroluje gospodarkę wodną w okresie kwitnienia co przekłada się na większą liczbę strąków i nasion w strąku. Dodatek mikroelementów korzystnie wpływa na przebieg całego procesu kwitnienia i zawiązywania pąków. Bardzo ważnym dla roślin strączkowych mikroelementem jest molibden zawarty w nawozie EKOLIST mono Molibden. W uprawach roślin strączkowych firma EKOPLON zaleca stosować ten nawóz w ilości 0,4-0,8 l/ha w zależności od klasy gleby. Prawidłowo odżywione molibdenem rośliny wytwarzają dużo brodawek korzeniowych, kwiatów i strąków.

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki