Loading
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Do uprawy kapusty głowiastej białej odpowiednie są gleby gliniaste, mady, czarnoziemy, czarne ziemie, lessy oraz gleby piaszczysto-gliniaste, gdy są odpowiednio wilgotne. Unikać należy gleb lekkich, piaszczystych i zbyt suchych, a także zakwaszonych. Najlepsze są gleby o pH 6,2-7,7. Kapusta głowiasta biała należy do warzyw o wysokich wymaganiach pokarmowych, najlepiej udaje się w pierwszym roku po stosowaniu obornika. Dawki nawozów mineralnych stosowanych doglebowo zależą od zasobności gleby w przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe, od ilości wprowadzonych nawozów organicznych oraz od nawadniania plantacji i wczesności odmiany. Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100 kg N, 70-90 kg P2O5, 200-240 kg K2O. Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie).

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY)  SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH  W GLEBIE DLA KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ
M 105-120
P 50-60
K 160-190
Mg 700-1200
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
 
Wymagania kapusty głowiastej czerwonej są podobne jak kapusty głowiastej białej. Kapusta czerwona jest jednak bardziej wrażliwa na suszę i niedobór wody w glebie. Wymaga gleb żyźniejszych i zasobniejszych w próchnicę. Najlepiej udaje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach, lżejszych madach, bielicach oraz na glebach bagiennych zasobnych w próchnicę. Kapusta czerwona wymaga pH w zakresie 6,2-7,8. Kapusta czerwona wymaga większych ilości potasu. Potas zwiększa wyraźnie plon oraz powoduje intensywniejsze zabarwienie liści. Nadmierne nawożenie azotem zmniejsza ilość barwników w liściach. Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100 kg N, 70-90 kg P2O5, 200-270 kg K2O. Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie).
OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY)  SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH  W GLEBIE DLA KAPUSTY GŁOWIASTEJ CZERWONEJ
N 110-130
P 56-60
K 200-220
Mg 55-65
Ca 700-1200
KAPUSTA WŁOSKA

Kapusta włoska ma mniejsze wymagania klimatyczne i glebowe od kapusty głowiastej białej. Jest mniej wrażliwa na niskie temperatury oraz suszę. Uprawa gleby i nawożenie jest takie samo jak w przypadku kapusty białej wczesnej. Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi.  Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100 kg N, 70-90 kg P2O5, 200-240 kg K2O. Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie).

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY)  SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH  W GLEBIE DLA KAPUSTY WŁOSKIEJ
N 105-120
P 50-60
K 160-190
Mg 55-65
Ca 700-1200
KAPUSTA BRUKSELSKA (BRUKSELKA)

Kapusta brukselska ma mniejsze wymagania pokarmwe niż kapusta głowiasta biała. Dobrze udaje się na prawie wszystkich glebach o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, zasobnych w próchnicę i wapń. Kapusta brukselska wymaga pH w zakresie 6,2-7,8. Dobrze jest uprawiać brukselkę w 2 roku po oborniku. Brukselka wymaga dużej ilości wapnia i potasu. Przy braku wapnia występuje zbrunatnienie wewnętrzne główek, przy niedoborze potasu główki są luźne. Kapusta ta także wymaga większych ilości boru. Przy braku tego składnika liście młode są jasnozielone, zniekształcone, skręcone, sztywne i kruche. Łodygi z pąkami szczytowymi i wierzchołkami wzrostu brunatnieją i zamierają. Rośliny są także wrażliwe na niedobór molibdenu. Niedobór ten prowadzi do zmiany barwy liści z zielonej na szarą lub niebieskozieloną. Na brzegach liści w wierzchołkach łodyg powstają chlorozy i nekrozy, najmłodsze liście zagniwają. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika (w drugim roku po oborniku uprawiamy brukselkę) ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 150-200 kg N, 70-120 kg P2O5, 200-250 kg K2O. Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50 % szczególnie do- tyczy to azotu (wymywanie).

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY)  SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH  W GLEBIE DLA KAPUSTY BRUKSELSKIEJ (BRUKSELKI)
N 105-120
P 60-70
K 190-220
Mg 65-75
Ca 1000-1500

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki