Loading

Sałata ma dość słabo rozwinięty system korzeniowy, z tego powodu wymaga gleb żyznych, o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych. Można sałatę uprawiać na glebach piaszczysto-gliniastych, madach, czarnoziemach i glebach torfowych. Najodpowiedniejsze są gleby o pH w granicach 6,0-7,5. Sałata ma duże wymagania pokarmowe mimo małego wykorzystania składników pokarmowych z gleby. Rośliny te są wrażliwe na niedobory: boru, manganu i wapnia. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach w pierwszym roku po oborniku ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 60-80 k g N, 50-100 k g P2O5, 100-120 kg K2O.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA SAŁATY
N P K Mg
70-90 50-70 150-250 60-75

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki