Loading

Brokuł najlepiej plonuje na glebach głęboko spulchnionych, starannie uprawionych, zasobnych w wodę. Warzywo to powinno być uprawiane na najlepszych glebach, będących w wysokiej kulturze, zasobnych w próchnicę i składniki pokarmowe, przepuszczalnych, dostatecznie wilgotnych, ale przewiewnych. Najodpowiedniejsze są: czarnoziemy, czarne ziemie, mady, lessy i gleby torfowe oraz gleby gliniasto-piaszczyste. Optymalne wartości pH gleby pod brokuły wynoszą: 6,2-7,0. Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 50-100 kg N, 60-70 kg P2O5, 180-200 kg K2O. Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie). Brokuł jest szczególnie wrażliwy na niedobory: boru, molibdenu i siarki.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA BROKUŁU
N P K Mg Ca
105-120 50-60 160-190 45-55 1000-1500

 

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki