Loading

Najlepsze dla ogórków są zasobne w próchnicę gleby piaszczysto-gliniaste, lessy, czarnoziemy oraz lżejsze mady. Nieprzydatne są natomiast gleby ciężkie, zlewne oraz ubogie w próchnicę gleby piaszczyste. Optymalne pH dla ogórka gruntownego wynosi 6,0-7,2. Ogórki wrażliwe są na niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach w pierwszym roku po oborniku ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100-150 kg N, 80-100 kg P2O5, 250 kg K2O.

OPTYMALNE ZAWARTOŚCI (W mg/dm3 GLEBY) SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE DLA OGÓRKA
N P K Mg Ca
55-80 60-80 175-200 60-80 1000-1500 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki