Loading

EKOPLON partnerem X Kongresu Technologii Chemicznej we Wrocławiu

20.05.2022
W dniach 11-14.05.2022r. przedstawiciele Działu Technologii i Rozwoju Produktu ACH wzięli udział w jubileuszowym X Kongresie Technologii Chemicznej który odbył się we Wrocławiu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Politechnikę Wrocławską, EKOPLON była partnerem wydarzenia.

Kongres Technologii Chemicznej zwyczajowo gromadzi szerokie rzesze przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz akademickich. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 przedstawicieli nauki i biznesu. Kongres stanowił platformę do dyskusji naukowych, uzgodnień kooperacyjnych, spotkań biznesowych, w szczególności środowiska technologicznego. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w Inkubatorze Innowacji oraz w sekcji nawozowej. Podczas sekcji „Nawozy”, którą poprowadził dr inż. Mateusz Samoraj odbyła się debata dotycząca Rozporządzenia 2019/1009. Dr. inż. Agnieszka Dmytryk zaprezentowała referat pt. „Poprawa wydajności produkcji rolnej z użyciem innowacyjnych produktów”, w którym przedstawiła nowoczesne rozwiązania opracowane przez firmę EKOPLON.

 

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON. 

Galeria zdjęć

Nasze marki