Loading

EKOLIST Wapniowy z formułą express Ca

18.12.2018
Kolejną nowością w sezonie 2018/2019 jest EKOLIST Wapniowy wzbogacony w formułę expres Ca. Nowa formuła przyśpiesza pobieranie, wnikanie oraz przemiany wapnia w roślinach.

EKOLIST Wapniowy jest koncentratem nawozowym wapnia z azotem, magnezem i mikroelementami. Stosowany do odżywiana drzew owocowych i warzyw. Produkt zawiera wysoką ilość wapnia, poprawia właściwości przechowalnicze oraz jakość i wybarwienie owoców.

Nowa formuła expres Ca to synergia trzech składników, z których każdy pełni określone funkcje w roślinie:

składnik 1 ogranicza wycofywanie wapnia z owoców do liści w warunkach stresu suszy,

składnik 2 ogranicza występowanie chorób fizjologicznych, podnosi odporność na niektóre choroby grzybowe,

składnik 3 stymuluje żywotność pyłku, zawiązywanie kwiatów oraz dojrzewanie owoców.
 

EKOLIST Wapniowy z formułą expres Ca gwarantuje szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia, wyższe ilościowo i jakościowo plony, aktywację fotosyntezy i aktywację enzymów.

Nasze marki