Loading
EKOLIST mono Żelazo
EKOLIST mono Żelazo
EKOLIST mono Żelazo Koncentrat o wysokiej zawartości żelaza, zawiera związki chelatujące i unikalny kompleks aminowy zapewniający pełną i szybka przyswajalność żelaza oraz stabilność w roztworach.

Wpływa na zwiększenie ilości chlorofilu, powierzchni asymilacyjnej liści, intensywność fotosyntezy i odporność roślin na stres. Stosowanie nawozu zapewnia wyższe ilościowo i jakościowo plony.

Zalecenia:  stosować w fazach o największej intensywności fotosyntezy oraz w okresach kiedy nadmiar wody w glebie uniemożliwia pobieranie żelaza.

Dawkowanie: 0,5 – 2 l/ha

Zapytaj eksperta Kontakt z doradcą
Opakowania:
  • 1 l
  • 5 l
  • 20 l
Skład
N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn
%m/m - - - - - - - 9,700 - - -
g/l - - - - - - - 140,00 - - -
Hexagon
Szybko uzupełnienie żelazo w uprawach o wysokich wymaganiach w stosunku do tego składnika
Hexagon
Intensyfikacja procesów fotosyntezy
Hexagon
Wyższe ilościowo i jakościowo plony
Korzyści

prawidłowy przebieg procesu wzrostu i rozwoju roślin poprzez wspomaganie syntezy białek oraz syntezy chlorofilu,

intensyfikacja procesów fotosyntezy,

poprawa jakości owoców i warzyw.

Stosowanie
Uprawa Terminy oprysków Dawka (l/ha)
Drzewa i krzewy owocowe

Po kwitnieniu – 3-4 opryski co

10-14 dni

1-2
Warzywa w gruncie

Zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów – 2-3 opryski co 7-10 dni

0,5-1

Warzywa i rośliny
ozdobne pod osłonami

Zależnie od zapotrzebowania roślin lub po wystąpieniu objawów niedoborów -2-3 opryski co 7-10 dni 30- 150ml/ 100l wody
Uprawy rolnicze

Zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów -2-3 opryski co 7-10 dni

0,5-1,5
Inne

Zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów 2-3 opryski co 7-10 dni

100 ml / 100 l wody

Fertygacja - należy zbilansować dawkę z potrzebami roślin i zawartością żelaza w pożywce -1ml nawozu = 140 mg Fe.

Nasze marki