Loading

Dzień rzepaku w SDOO w Pawłowicach

25.05.2022
24 maja w SDOO Pawłowice odbył się Dzień Rzepaku. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Stacji Pan Norbert Styrc, przedstawiając zakres prowadzonych doświadczeń oraz kierunki w jakich zmierza hodowla twórcza rzepaku.

W części szkoleniowej swoje wystąpienie poświęcone ochronie rzepaku miała również Joanna Kudła z Syngenty. Temat nawożenia dolistnego w czasie silnych perturbacji rynkowych i dużych trudności wynikających z niekorzystnego przebiegu pogody omówił Maciej Bachorowicz z firmy Ekoplon, zwracając szczególną uwagę na dwa rozwiązania z portfolio firmy – NITROSPEED 39MAXIMUS AminoMicro .
Dalszą częścią, już polową, było zwiedzanie kolekcji odmian rzepaku prowadzonych zarówno w ramach doświadczeń rejestrowych jak i w ramach PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego). Badania PDO służą tworzeniu Listy Odmian Zalecanych dla poszczególnych regionów kraju i wyznaczają grupę odmian najbardziej predysponowanych do uprawy w danym regionie. Na poletkach omówione zostały również zastosowane technologie nawożenia i ochrony rzepaku.

Podczas wydarzenia, na stoisku EKOPLON, po raz pierwszy w tym sezonie, można było dokonać bezpłatnej analizy gleby. Do analizy wystarczyło przywieźć ze sobą 1 kg uśrednionej gleby z warstwy 0-30 cm. Po wypełnieniu krótkiej ankiety na naszym stoisku, opracowywany był  raport wraz z zaleceniami, który  zawierał m.in. informację o:

pH gleby,

zawartości procentowej materii organicznej,

zawartości azotu całkowitego,

zawartości fosforu całkowitego,

zawartości potasu wymiennego,

udziale procentowym iłu w badanej próbie,

pojemności wymiany kationów.

Podsumowaniem spotkania były wspólne dyskusje, piknik i losowanie drobnych upominków wśród rolników biorących udział w Dniu Rzepaku. Na zakończenie Dyrektor SDOO zaprosił na kolejne spotkania tematyczne organizowane na pawłowickich polach.

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON. 

Galeria zdjęć

Nasze marki