Loading

Dni Pola w SDOO Masłowice

20.06.2022
W dniu 14 czerwca w SDOO Masłowice odbyły się Dni Pola. Spotkanie rozpoczął Dyrektor KOWR w Łodzi Janusz Cesielski omawiający sytuację na Krajowych Rynkach Rolnych.

Swoje rozwiązania omówili również przedstawiciele firm chemicznych INNVIGO i FMC z zakresu ochrony roślin uprawnych. Tematyka nawożenia dolistnego warzyw i roślin owocowych omówiła Patrycja Przybylska z firmy Ekoplon, skupiając się na istocie pobierania przez rośliny mikroelementów w czasie intensywnego wzrostu oraz biostymulacji w okresach stresowych, do czego znakomicie posłużą produkty Maximus AminoMicro i EP Natur Gen. W kolejnej części zaproszeni goście udali się na lustrację kolekcji odmian roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych, gdzie omawiano postęp genetyczny odmian oraz weryfikowano skuteczność obranego nawożenia i ochrony. Przy okazji zaprezentowano również kilka nowych odmian będących w trakcie badań polowych.

Podczas wydarzenia, na stoisku EKOPLON można było dokonać bezpłatnej analizy gleby za pomocą specjalistycznego skanera. Do analizy wystarczyło przywieźć ze sobą 0,5 kg uśrednionej gleby z warstwy 0-30 cm. Po wypełnieniu krótkiej ankiety na naszym stoisku, opracowywany był  raport wraz z zaleceniami, który  zawierał m.in. informację o:

pH gleby,

zawartości procentowej materii organicznej,

zawartości azotu całkowitego,

zawartości fosforu całkowitego,

zawartości potasu wymiennego,

udziale procentowym iłu w badanej próbie,

pojemności wymiany kationów.

Rolnicy otrzymywali również wiele wskazówek pracowników firmy Ekoplon dotyczących prowadzenia upraw i doboru optymalnych rozwiązań mających na celu wzrost plonowania oraz poprawę jakości technologicznej płodów rolnych. Spotkanie podsumowano wspólną dyskusją oraz wymianą doświadczeń w uprawie poszczególnych upraw.

Zapraszamy do galerii z fotorelacją w wydarzenia.

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

Galeria zdjęć

Nasze marki