Loading

Działamy dla dobra innych. EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie

Dane kontaktowe

      ŚRODOWISKO NATURALNE

Wdrażamy rozwiązania ograniczające oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko:

Zidentyfikowanie rozwiązań związanych z ograniczeniem emisji ciepła odpadowego,

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

Wyeliminowanie materiałów wyposażenia zawierające szkodliwe substancje (Plan gospodarki odpadami),

Segregacja i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów (Plan gospodarki odpadami).

 

RELACJE Z PERSONELEM

W obszarze relacji z pracownikami naszym celem jest wzrost bezpieczeństwa i poprawa warunków pracy poprzez:

  • Wdrożenie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
  • Plan komunikacji wewnętrznej na podstawie przeprowadzonej ankiety.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

W obszarze zaangażowania społecznego możemy pochwalić się wieloma działaniami na różnych płaszczyznach.

Doskonalenie metod komunikacji społecznej w celu podnoszenia świadomości poza organizacją na temat strategii, celów i działań firmy EKOPLON. Będziemy dążyć do umacniania wizerunku wśród społeczności lokalnej i interesariuszy zewnętrznych, tak by łączyli rozwój i poprawę warunków swojego życia z rozwojem naszej firmy.

Nasze marki