Loading

Budowa obiektu doświadczalnego z infrastrukturą na potrzeby badawczo-rozwojowe firmy Ekoplonu

14.05.2020
Firma Ekoplon Sp. z o.o., Sp. k. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na realizację projektu POIR.02.01.00-00-0393/16-00 „Budowa obiektu doświadczalnego z infrastrukturą na potrzeby badawczo-rozwojowe firmy Ekoplon"

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup niezbędnej infrastruktury w Potoku w woj. świętokrzyskim, a także wdrożenie czterech projektów badawczo-rozwojowych w wyniku, których powstaną innowacje produktowe w kierunku nowoczesnych środków żywienia drobiu.

Bezpośrednimi następstwami realizacji projektu będą m.in.:

prowadzenie badań naukowych nad środkami żywienia zwierząt oraz upowszechnienie wyników tych badań z zachowaniem najwyższych standardów,
wzmacnianie i rozwój potencjału badawczego poprzez aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych,
wzmacnianie przewag konkurencyjnych na polskim i europejskim rynku środków żywienia zwierząt,
rozwój i utrzymanie sieci terenowych powierzchni doświadczalnych.
 

Całkowita wartość projektu: 5 160 269,43 PLN 

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1 883 303,45 PLN.

 

Nasze marki