Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Wiśnie

Spoczynek zimowy
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Pękanie pąków
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Cynk

MAXIMUS extra ZnBMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zwiększenie odporności drzew na warunki stresowe - niskie temperatury wiosną, 1 do 2 zabiegów zależnie od przebiegu pogody i tempa rozwoju wiśni i czereśni.

EKOLIST mono Cynk 2-3 l/ha

lub

MAXIMUS extra ZnBMg 1-2 kg/ha

Zielony pąk
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra PK

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Regeneracja uszkodzeń mrozowych, poprawa kondycji drzew po zimie, zwiększenie odporności drzew na niskie temperatury.

MAXIMUS Platinum extra PK 2-4 kg/ha

Biały pąk
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa kwitnienia drzew i zawiązywania owoców.

EKOLIST mono Bor 1 l/ha

Opadanie płatków
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Amino Wapniowy

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie niedoborom wapnia.

MAXIMUS Amino Wapniowy 1-1,5  kg/ha

Początek wzrostu zawiązków
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa kondycji drzew uzupełnienie azotu, potasu i fosforu oraz podstawowych mikroelementów. Zasilenie rozwijających się liści

MAXIMUS Platinum 20+20+20 3 kg/ha
+
MAXIMUS AminoMicro Universal 0,5 kg/ha

Wzrost zawiązków
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Aktywacja fotosyntezy, likwidacja niedoborów magnezu - ilość zabiegów należy uzależnić od warunków pogodowych i stosowanego wcześniej nawożenia doglebowego magnezem. Dolistne nawożenie magnezem jest szczególnie ważnew przypadku czereśni.

MAXIMUS Platinum extra Mg 4-8 kg/ha

Uzupełnienie niedoborów potasu i/lub fosforu.

MAXIMUS Platinum extra PK 4-5 kg/ha
lub
MAXIMUS Platinum extra K 4-5 kg/ha

Wzrost owoców
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie pękaniu owoców. Liczbę zabiegów dostosować do ilości opadów
i wrażliwości danej odmiany na pękanie. Zabiegi należy wykonywać, co 7-10 dni.
Należy wykonać 3 lub więcej zabiegów przed zbiorami.

MAXIMUS Amino Wapniowy 1-1,5 kg/ha
lub
EKOLIST Wapniowy 3-5 l/ha
lub
Saletra wapniowa 17% CaO 3-5 l/ha

3 i 2 tygodnie przed zbiorami
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Przyspieszenie dojrzewania owoców, wyrównanie tempa dojrzewania owoców.

MAXIMUS Platinum extra P 3-5 kg/ha

Po zbiorach owoców
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS extra ZnBMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

1-2 zabiegi, co 7-10 dni. Uzupełnienie niedoborów podstawowych składników pokarmowych w tym boru i cynku. Stworzenie zapasu składników wykorzystywanych wczesną wiosną następnego roku.

MAXIMUS extra ZnBMg 4-5 kg/ha

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Poprzednie etapy

Kolejne etapy

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Pod sady czereśniowe przydatne są gleby:

  • brunatne, bielicowe i płowe wytworzone z glin lekkich, utworów pyłowych oraz lessów
  • dla czereśni na podkładce karłowej woda gruntowa powinna znajdować się na głębokości 120-150 cm, a na tradycyjnych podkładkach na głębokości 180 cm
    

  Pod sady wiśniowe przydatne są gleby:

  • bielicowe, brunatne i płowe wykształcone z piasków słabo gliniastych, głębokie rędziny
  • poziom wody gruntowej 120 – 150 cm
    

  Odczyn gleby - pH gleby 6,7-7,1

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ