Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Grusze

Spoczynek zimowy
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Pękanie pąków
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Cynk

MAXIMUS extra ZnBMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Wzrost odporności drzew na warunki stresowe - niskie temperatury wiosną. 1 do 2 zabiegów zależnie od przebiegu pogody i tempa rozwoju grusz

EKOLIST mono Cynk - 3 l/ha

lub

MAXIMUS extra ZnBMg - 1-2 kg/ha

Zielony pąk
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Molibden

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa stanu odżywienia drzew w azot, fosfor, potas, poprawienie kondycji drzew po zimie.

MAXIMUS Platinum  20+20+20 - 3-5 kg/ha

Poprawa żywotności pyłku.

EKOLIST mono Molibden - 0,2 l/ha

Biały pąk
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawianie przebiegu procesów: zapylenia, zapłodnienia, zawiązywania i wzrostu zawiązków owocowych.

EKOLIST mono Bor - 1-3 l/ha

Kwitnienie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Opadanie płatków kwiatowych
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Amino Wapniowy

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie niedoborom wapnia. Zabieg powtórzyć po 14 dniach.

MAXIMUS Amino Wapniowy 1-1,5  kg/ha

Po kwitnieniu
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS AminoMicro Universal

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie niezbędnej ilości mikroelementów warunkujących intensywny przebieg procesów fizjologicznych.

MAXIMUS AminoMicro Universal - 0,3-0,5 kg/ha

1 - 2 tygodnie po kwitnieniu
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

MAXIMUS Platinum extra P

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie niezbędnej ilości składników warunkujących intensywny wzrost i podziały komórkowe w zawiązkach owoców. Ograniczenie ordzawień owoców.

MAXIMUS Platinum extra P - 2-4 kg/ha

+

EKOLIST mono Bor - 1 l/ha

3 tygodnie po kwitnieniu
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra K

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie składników mających wpływ na wielkość i jakość owoców. Pokrycie zwiększonego zapotrzebowania drzew grusz na potas, regulacja gospodarki wodnej roślin. Wykonać do 5 zabiegów, co 7-10 dni

MAXIMUS Platinum extra K - 4-5 kg/ha

5 - 6 tygodni po kwitnieniu
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie chorobom fizjologicznym wynikającym z braku wapnia. Kilka zabiegów, co 10-14 dni zależnie od wrażliwości odmiany, przebiegu warunków pogodowych i dawek potasu.

MAXIMUS Amino Wapniowy 1-1,5 kg/ha

lub

EKOLIST Wapniowy - 3-5 l/ha

lub

Saletra wapniowa 17% CaO - 3-5 l/ha

 

Wzrost owoców
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie niedoborom magnezu, aktywacja fotosyntezy 1-3 zabiegów, co 10-14 dni. Uzupełnienie niezbędnej ilości mikroelementów.

MAXIMUS Platinum extra Mg - 4-8 kg/ha
+
MAXIMUS AminoMicro Universal - 0,3-0,5 kg/ha

W warunkach stresowych, utrudniających pobieranie makroskładników pokarmowych.

MAXIMUS Platinum extra PKMg - 3-5 kg/ha

Poprawa kondycji liści, likwidacja niedoborów żelaza, 1 do 2 zabiegów, co 14 dni

EKOLIST mono Żelazo - 1-2 l/ha

Likwidacja niedoborów manganu.

EKOLIST mono Mangan - 2-3 l/ha

Po zbiorach owoców
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS extra ZnBMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa zaopatrzenia drzew w bor i cynk. Stworzenie zapasów składników pokarmowych wykorzystywanych do wzrostu wczesną wiosną roku następnego. Trzy zabiegi, co 7 dni

MAXIMUS extra ZnBMg- 4-5 kg/ha

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Poprzednie etapy

Kolejne etapy

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Pod sady gruszowe przydatne są gleby:

  • bielicowe, brunatne i płowe wykształcone z piasków gliniastych lub glin lekkich i średnich, zalegających na utworach zwięźlejszych lecz przepuszczalnych.
    

  Grusza jest wrażliwa na wysoki poziom wody gruntowej,  dla gruszy na podkładce karłowej woda gruntowa powinna znajdować się na głębokości 120 cm, a na siewkach na głębokości 180 cm. Pod uprawę grusz najbardziej odpowiednie są stanowiska słoneczne i ciepłe, osłonięte od wiatru,

  Odczyn gleby - pH gleby 6,2-6,7

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ