Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Kukurydza

Kiełkowanie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Wschody
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

3 liście
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Cynk

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zwiększenie odporność roślin na niskie temperatury i stymulacja rozwoju systemu korzeniowego. MAXIMUS Extra PK stanowi źródło energii dla przemian i podziałów komórkowych, a podwyższona zawartość boru zapewnia prawidłowy przebieg tych procesów. Podwyższona zawartość cynku w MAXIMUS AminoMicro Kukurydza zwiększa
stężenia auksyn wpływając na maksymalne wykorzystanie potencjału plonowania roślin.

MAXIMUS Platinum extra PK

 

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza

3 kg/ha

 

0,5 - 1 kg/ha

7 liści
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

8 - 10 liści
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Cynk

EKOLIST mono Bor

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom wszystkich niezbędnych składników pokarmowych zapewniających intensywny wzrost i rozwój roślin.
MAXIMUS 20+20+20:

- podstawowe źródło energii dla przemian komórkowych

- intensywny transport asymilatów w roślinie

- intensywna produkcja chlorofilu niezbędnego
w procesie fotosyntezy.

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza - regulacja procesów metabolicznych.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

 

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza

3 kg/ha

 

0,5 – 1 kg/ha

Intensywny wzrost
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Wyrzucanie wiech
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Po kwitnieniu
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Kukurydza jest rośliną bardzo mocno wchodzącą w strukturę systemu płodozmianowego w Polsce. Pokazują to zwiększające się znacznie, z roku na rok powierzchnie przeznaczane przez gospodarstwa na jej zasiewy. W 2013 r. produkcja przekroczyła prawie 4,5 miliona ton, co czyni kukurydzę jednym z ważniejszych zbóż w Polsce. Powoduje to silny rozwój technologii uprawy oraz systematyczne zwiększanie nakładów przeznaczonych na jej produkcję. Wraz z wzrostem areału rośnie świadomość i umiejętności w uprawie tej rośliny. Kukurydza z naszych rodzimych upraw przeznaczana jest głównie na:

  • paszę dla zwierząt;

  • produkcję spożywczą dla ludzi (np. mąka, płatki kukurydziane);

  • biogaz;

  • etanol;

  • farmaceutykę itd.
   

  Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest dobór odmian mieszańcowych o odpowiedniej dla danego rejonu uprawy wczesności oraz dostosowanych do kierunku użytkowania. Wczesność mieszańców określa się liczbą FAO. Mieszańce wcześniejsze mają mniejszą liczbę FAO niż mieszańce późniejsze.
   

  Kukurydza jest rośliną ciepłolubną o intensywnym procesie kiełkowania. Powinna być wysiewana do gleby nagrzanej do temperatury ok. 9-10 °C. Zasiane ziarno zależnie od rodzaju gleby powinno znaleźć się na głębokości 6 cm (4-6 cm na glebach zwięzłych i 6-8 cm na glebach lekkich). Gleba powinna mieć uregulowany odczyn powyżej 5,5 pH, zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Wskaźnikiem fenologicznym rozpoczęcia siewu kukurydzy jest kwitnienie porzeczki czarnej, czereśni i mniszka. Na południu i zachodzie termin ten przypada na trzecią dekadę kwietnia, na wschodzie i północy między 1-5 maja. Kukurydza jest gatunkiem odpornym na krótkie niedobory wody, dzieje się to za sprawą głębokiego, dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego.
   

  Kukurydza wytwarza około 45-60 t/ha zielonej masy. Aby pokryć to zapotrzebowanie, powinno się dostarczyć tej roślinie w zależności od przeznaczenia:
   

  Z przeznaczeniem na ziarno:

  Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. Pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2-3-krotnie więcej magnezu i boru niż pozostałe zboża.
   

  Z przeznaczeniem na kiszonkę:

  Z plonem 10 t zielonki przeciętnie pobiera: 38 kg azotu (N), 16 kg fosforu (P2O5), 45 kg potasu (K2O), 20 kg wapnia (CaO), 12 kg magnezu (MgO), 5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 12,5 kg oraz 17 g boru (B), 13 g miedzi (Cu), 150 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 150 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi.
   

  Do najważniejszych składników pokarmowych zarówno w kukurydzy przeznaczonej na ziarno, jak i kiszonkę należą fosfor i potas. Są one w znacznej ilości pobierane podczas całego okresu wegetacji rośliny. Braki tych składników konsekwentnie wpływają na spadek plonu oraz jego jakość. Zgodnie z zaleceniami nawozowymi EKOPLON w fazie min. 4 liści powinniśmy podać nawozy wzbogacone o fosfor i potas, np. 3-4 kg/ha Maximus extra PK, a w fazie 8-10 liści nawóz kompleksowy Maximus 20+20+20 3-4 kg/ha. Termin zastosowania nawożenia dolistnego uzależniony jest od faktu, że kukurydza dopiero od fazy 2-4 liści zaczyna pobierać składniki z otoczenia. Zastosowanie cynku w 2-krotnym zabiegu zapewni odpowiedni rozwój rośliny. Zalecane jest wykonanie pierwszego zabiegu nawozem Ekolist mono Cynk w dawce 2-3 l/ha w fazie 3-6 liści oraz powtórzenie zabiegu w fazie 8-10 liści. Dodatkowo w tej fazie należy zastosować 1 l/ha nawozu Ekolist mono Bor. Kompleksowe zaopatrzenie w cynk, bor, mangan oraz miedź zapewni nam zastosowanie nawozu dolistnego Maximus AminoMicro Kukurydza 0,5-1 kg/ha, nawozu o podwyższonych składach potrzebnych mikroelementów.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ