Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Zboża

Wysiew nasion
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Stim+

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Wschody
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Krzewienie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS AminoMicro Zboża

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Miedź

EKOLIST mono Mangan

EKOLIST mono Molibden

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zwiększenie odporności roślin na niskie temperatury, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego oraz prawidłowy rozwój części nadziemnej. MAXIMUS PKMg stanowi źródło energii dla przemian i podziałów komórkowych, podnosi zimotrwałość. MAXIMUS AminoMicro Zboża wzmacnia odporność roślin na choroby
grzybowe, a  molibden uczestniczy w syntezie hormonów odpowiedzialnych za przejście w zimowy spoczynek.

MAXIMUS Platinum extra  PKMg

 

MAXIMUS AminoMicro Zboża

 

EKOLIST mono Molibden

3 kg/ha

 

0,5 kg/ha

 

0,2 l/ha

Ruszanie wegetacji
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS AminoMicro Zboża

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Miedź

EKOLIST mono Mangan

EKOLIST mono Molibden

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom wszystkich niezbędnych składników pokarmowych zapewniających szybką i pełną regenerację roślin po zimie. MAXIMUS PKMg:

- podstawowe źródło energii dla przemian komórkowych

-  intensywny transport asymilatów w roślinie

- intensywna produkcja chlorofilu niezbędnego
w procesie fotosyntezy. MAXIMUS AminoMicro Zboża - regulacja procesów metabolicznych zapewniających prawidłowy rozwój oraz zwiększenie wykorzystania
nawożenia doglebowego. Molibden - poprawia
wykorzystanie azotu oraz zmniejsza
podatność na choroby.

MAXIMUS Platinum extra PKMg

 

MAXIMUS AminoMicro Zboża

 

EKOLIST mono Molibden

3 kg/ha

 

1 kg/ha

 

0,2 l/ha

Strzelanie w źdźbło
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS AminoMicro Zboża

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom fosforu,  potasu i azotu (czyli składników pokarmowych niezbędnych w okresie intensywnego wzrostu) w celu zapewnia prawidłowego rozwoju roślin w fazie strzelania w źdźbło.

MAXIMUS AminoMicro Zboża odpowiada za prawidłowe wykorzystanie azotu jak również
stymuluje produkcję chlorofilu oraz proces oddychania, który jest źródłem energii w procesie wzrostu i rozwoju rośliny.Dodatkowo podnosi odporność roślin na stres oraz przyczynia się do wzrostu zawartości białka w ziarnie.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

 

MAXIMUS AminoMicro Zboża

4 kg/ha

 

0,5 kg/ha

Początek kłoszenia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Pełnia kłoszenia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dojrzewanie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Zboża stanowią znaczną część powierzchni upraw w Polsce (ponad 70% wg danych GUS 2013). Jednak osiągane plony są dalekie od potencjału, jaki oferują współcześnie dostępne odmiany. Za takim stanem rzeczy – oprócz w wielu wypadkach nie do końca sprzyjających warunków klimatyczno-pogodowych – stoją błędy popełniane w agrotechnice tych roślin.
   

  Nawożenie będące podstawowym zabiegiem plonotwórczym stanowi ważny element agrotechniki. Istotną cechą morfologiczną zbóż, ograniczającą możliwości pobierania składników pokarmowych i wody, jest stosunkowo płytki system korzeniowy. Zatem do prawidłowego rozwoju i uzyskania satysfakcjonującego plonu konieczne jest zapewnienie bogatej palety składników pokarmowych w wierzchniej (uprawianej) warstwie gleby. W zakresie odżywienia składnikami w początkowym okresie wzrostu kluczowe są składniki odpowiadające za rozwój systemu korzeniowego, gdyż to one gwarantują nam w okresie późniejszym większą tolerancję na chwilowe deficyty wody oraz zwiększone pobieranie składników pokarmowych.
   

  Plon zbóż jest iloczynem dwóch czynników: liczby ziarniaków z jednostki powierzchni i ich masy. Proces tworzenia plonu ma swój początek już we wczesnych fazach rozwojowych roślin. Od siewu do końca fazy krzewienia, kiedy ostatecznie kształtuje się liczba pędów wegetatywnych, mamy do czynienia z okresem budowy potencjału plonowania. Na możliwości zbudowania tego potencjału w największym stopniu wpływają czynniki siedliskowe, ilość światła, zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe. Początek fazy strzelania w źdźbło jest jednocześnie początkiem procesu redukcji źdźbeł. Szybkość i intensywność tego procesu zależy od czynników środowiskowych i agrotechnicznych. Maksymalna liczba ziarniaków w kłosie uzależniona jest od liczby pojedynczych kłosków i płodnych kwiatków w kłoskach. Proces redukcji kwiatków i kłosków rozpoczyna się w końcu fazy strzelania w źdźbło i zachodzi aż do kwitnienia. Deficyt składników pokarmowych i wody w tym czasie przyczynia się do nasilenia intensywności procesów redukcji nasion w kłosie.
   

  Masa tysiąca ziaren kształtuje się od początku nalewania ziaren i trwa do dojrzałości pełnej. Zależy w dużym stopniu od odżywienia roślin azotem, temperatury i ilości dostępnej wody. Nawożenie zbóż makroelementami ma zagwarantować przede wszystkim satysfakcjonujący ilościowo plon ziarna. Aby uzyskać taki efekt, poziom nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem i wapniem powinien uwzględniać zasobność gleb w te składniki i oczekiwany plon ziarna. W tym miejscu należy dodać, że punktem wyjścia do uzyskiwania wysokich plonów zbóż jest odpowiedni dla gatunku i klasy agronomicznej gleby odczyn warunkujący zdolność rośliny do budowy systemu korzeniowego (toksyczność jonów glinu przy niskim pH) i możliwości pobierania makroskładników z gleby. Nawożenie mikroelementami ma zasadniczo charakter profilaktyczny. Każdy z mikroelementów wykazuje szerokie spektrum działania na rośliny uprawne. Ich niedobór z jednej strony może skutkować redukcją plonowania rośliny, z drugiej zaś nie zawsze łatwo jest jednoznacznie zidentyfikować ich deficyt. Mikroelementy przede wszystkim uczestniczą (bezpośrednio lub pośrednio) w procesach efektywnego pobierania i wykorzystania azotu (mangan, miedź, niekiedy cynk), ale także (pośrednio) wspierają reakcje odpornościowe roślin.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ