Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Rzepak

Kiełkowanie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

2 liście
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

4 - 6 liści
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Bor

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zwiększenie odporność roślin na niskie temperatury,
stymulacja rozwoju systemu korzeniowego oraz prawidłowy
rozwój rozety. MAXIMUS Extra PK stanowi źródło energii
dla przemian i podziałów komórkowych, a podwyższona
zawartość boru zapewnia prawidłowy przebieg tych
procesów Molibden podwyższa zimotrwałość oraz
obniża podatność na choroby.

MAXIMUS Platinum extra PK

 

MAXIBOR 21

 

EKOLIST mono Molibden

 

3 kg/ha

 

1 kg/ha

 

0,2 l/ha

 

8 - 10 liści
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Nitrospeed 39

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Bor

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie azotu w przypadku przedłużającej się wegetacji jesiennej, z jednoczesnym uniknięciem rozhartowania roślin. Nitrospeed 39 5 - 10 l/ha
Ruszenie wegetacji
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS AminoMicro Rzepak/Burak

MAXIBOR 21

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Molibden

EKOLIST mono Bor

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom wszystkich niezbędnych składników pokarmowych zapewniających szybką i pełną regeneracje roślin po zimie. MAXIMUS PKMg:

- podstawowe źródło energii dla przemian komórkowych

- intensywny transport asymilatów w roślinie

- intensywna produkcja chlorofilu niezbędnego
w procesie fotosyntezy.

MAXIMUS AminoMicro Rzepak - regulacja procesów metabolicznych.

MAXIMUS Platinum extra PKMg

 

MAXIMUS AminoMicro Rzepak

 

MAXIBOR 21

3 kg/ha

 

1 kg/ha

 

1 kg/ha

Wzrost pędu
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Bor

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom fosforu, potasu i boru (czyli składników pokarmowych niezbędnych w okresie intensywnych podziałów komórkowych) w celu zapewnia dynamicznego rozwój roślin w fazie wzrostu pędu. Istotne jest również
dostarczenie roślinom siarki, która odpowiada za prawidłowe wykorzystanie azotu (podstawowy materiał budulcowy). Mangan wpływa na efektywne wykorzystanie składników pokarmowych.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

 

MAXIMUS AminoMicro Rzepak

 

MAXIBOR 21

4 kg/ha

 

0,5 kg/ha

 

1 kg/ha

Zielony pąk
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Bor

MAXIBOR 21

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Początek kwitnienia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Pełnia kwitnienia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Poprzednie etapy

Kolejne etapy

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Rzepak jest jedną z głównych roślin uprawnych w Polsce. Ogólna powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (łącznie ozimego i jarego) jest szacowana na poziomie 846,6 tys. ha (źródło GUS). Nasz kraj należy do czołowych producentów rzepaku w Europie. Kierunki użytkowania rzepaku w Polsce:

  • Z nasion uzyskuje się olej jadalny (olej rzepakowy)

  • W przemyśle olej rzepakowy jest wykorzystywany do produkcji pokostu

  • Z oleju rzepakowego wytwarza się biodiesel

  • Roślina pastewna

  • -Roślina miododajna
   

  Rzepak należy do roślin dwuliściennych. W polskich warunkach klimatycznych uprawia się ozimą i jarą formę tej rośliny. Termin siewu rzepaku ozimego przypada w zależności od regionu Polski na okres od drugiej dekady sierpnia do końca pierwszej dekady września. W tym okresie występują odpowiednie warunki termiczne (minimalna temperatura wschodów 5°C) oraz wilgotnościowe do wschodów tej rośliny. Umiarkowane opady i ciepła pogoda przyspieszają kiełkowanie i wschody rzepaku. Optymalny pokrój rośliny, do którego powinniśmy dążyć przed zimą, to 8-10 liści, co gwarantuje odpowiednią ilość pędów bocznych po przezimowaniu i ruszeniu wegetacji wiosennej. Długość i szerokość systemu korzeniowego przed zimą dająca największe szanse przetrwania zimy to 20-40 cm o średnicy 1-2 cm.
   

  Rzepak ozimy dobrze zahartowany i nie przerośnięty na jesieni dość dobrze znosi przymrozki zimowe do -20°C przy minimalnie 10 cm okrywie śnieżnej. Szczególnie wrażliwy jest na przymrozki wiosenne po rozhartowaniu się roślin. Rzepakowi ozimemu może zagrażać jeszcze inne zjawisko, które może prowadzić do zniszczenia rośliny – jest to zjawisko wysmalania rzepaku przez wiatry. Rzepak nie przykryty śniegiem w czasie przymrozków pod wpływem wiatru przy końcu zimy może ulec wysuszeniu.
   

  Omawiana roślina jest szczególnie wymagająca pod względem potrzeb wodnych, pokarmowych, a także glebowych. Najlepsze pod jej uprawę są gleby o dużej produktywności, należące do kompleksów przydatności rolniczej od pszennych do żytniego bardzo dobrego. W czasie wzrostu rzepaku można wyróżnić 6 głównych faz rozwojowych:

  • kiełkowanie i wschody, trwające od wschodów do czasu uformowania pierwszego liścia, około 10-15 dni,

  • formowanie rozety, trwające u form ozimych do czasu zahamowania wegetacji jesiennej, około 50-60 dni,

  • formowanie łodygi, trwające po wiosennym ruszeniu wegetacji, około 20-25 dni,

  • pąkowanie trwające 15-25 dni,

  • kwitnienie trwające około 20-30 dni,

  • formowanie nasion i dojrzewanie trwające około 35-40 dni.
   

  Wymagania pokarmowe rzepaku są następujące: z plonem 1 t nasion i odpowiednią masą słomy przeciętnie pobierane jest: 50 kg azotu (N), 24 kg fosforu (P2O5), 50-60 kg potasu (K2O), 50-60 kg wapnia (CaO), 8-10 kg magnezu (MgO), 8-20 kg siarki (S), 60 g boru (B), 10-40 g miedzi (Cu), 100 g manganu (Mn), 60-150 g cynku (Zn) i 1-2 g molibdenu (Mo).
   

  Rzepak jest rośliną wyjątkowo wymagającą pod względem potrzeb nawozowych oraz prawidłowych zabiegów agrotechnicznych. Aby uzyskać wysokie plony, niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich poziomów nawożenia gleby, wapnowania oraz terminów siewu. Jednak analizując dodatkowo zapotrzebowanie tej rośliny na mikroelementy, łatwo się przekonać, że często elementem limitującym plonowanie jest właśnie niedobór mikroelementów. W niektórych przypadkach takie niedobory możemy zauważyć po objawach występujących na roślinach w trakcie wegetacji, ale nie zawsze. Najczęściej niedobory mikroelementów są ukryte i trudne do zdiagnozowania, zauważalne dopiero po zbiorach w postaci słabych plonów.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ