Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Papryka

Sadzenie rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

2 tygodnie po posadzeniu rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

MAXIMUS AminoMicro Universal

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Po przyjęciu się rozsady, łącznie wykonać kilka zabiegów co 7 - 10 dni.

MAXIMUS Amino Protect

0,75-1 l/ha

Uzupełnienie poziomu fosforu, lepsze ukorzenienie się rozsady. Uzupełnienie
poziomu wszystkich mikroelementów.

MAXIMUS Platinum extra P
+
MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Przed kwitnieniem
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

EKOLIST mono Bor

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Żelazo

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa kwitnienia i zawiązywania owoców.

Poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor.

EKOLIST mono Bor
+
MAXIMUS Platinum extra P

1 l/ha

+

3-4 kg/ha

Intensywny wzrost
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów magnezu, aktywacja procesów fotosyntezy, w okresie wegetacji wykonać 3 opryskiwania, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra Mg
+
MAXIMUS AminoMicro Universal

3 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Pełnia kwitnienia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra PK

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Żelazo

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor, potas i bor.

MAXIMUS Platinum extra PK

3-4 kg/ha

Wiązanie owoców
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie suchej zgniliźnie wierzchołkowej, poprawa jędrności i trwałości owoców łącznie 3-5 zabiegów co 7 dni.

EKOLIST Wapniowy

lub

MAXIMUS Amino Wapniowy

3-5 l/ha

lub

1-1,5 kg/ha

Likwidacja niedoborów potasu i poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor. MAXIMUS Platinum extra PK 3-4 kg/ha
Owocowanie
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie suchej zgniliźnie wierzchołkowej, poprawa jędrności i trwałości owoców 3-5 zabiegów co 7 dni.

EKOLIST Wapniowy

lub

MAXIMUS Amino Wapniowy

3-5 l/ha

lub

1-1,5 kg/ha

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Papryka jest rośliną, którą uprawia się na polu w okresie bezmroźnym.Gatunek ten ma duże wymagania cieplne, świetlne i wodne. Papryka wymaga gleb żyznych, przewiewnych, zasobnych w próchnicę, będących w dobrej kulturze, szybko nagrzewających się, o uregulowanych stosunkach wodnych. Mało przydatne są gleby ciężkie i zimne.

  Odpowiednie pH gleby dla papryki wynosi 6,7-7,2.

 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory azotu
   • -Niedobór azotu jest przyczyną zahamowania wzrostu roślin.
   • -Liście drobnieją, przebarwiają się na jasnozielono i zielonożółto.
   • -Rośliny papryki wytwarzają mało pędów bocznych i nowych liści.
   • -Zawiązane owoce słabo przyrastają.
     
  • Niedobory fosforu
   • -Przy niedoborze fosforu łodygi są cienkie i krótkie, a liście drobnieją.
   • -Liście przyjmują barwę ciemnozieloną do niebieskozielonej.
   • -Z czasem łodygi, ogonki liściowe i nerwy liści staja się czerwonofioletowe.
   • -Kwitnienie jest opóźnione, owoce są drobne i źle dojrzewają.
     
  • Niedobory potasu
   • -Na liściach pojawiają się najpierw chlorotyczne plamki, przechodzące w nekrozy. Często pojawiają się nekrozy na brzegach liści.
   • -Łodygi są cienkie, zdrewniałe.
   • -Owoce dojrzewają nierównomiernie.
     
  • Niedobory magnezu
   • -Przy niedoborze magnezu następuje osłabienie tempa wzrostu.
   • -Liście dolne stają się jaśniejsze.
   • -Przebarwienia stopniowo obejmuje powierzchnię pomiędzy nerwami. Później tkanki liścia stają się żółte lub kremowe, tylko w bezpośredniej bliskości nerwów pozostają zielone. Nerwy pozostają zielone. Mogą pojawić się nekrozy pomiędzy nerwami liści.
     
  • Niedobory wapnia
   • -Objawami niedoboru wapnia na papryce są: żółknięcie brzegów liści, brązowienie i zamieranie stożka wzrostu, suche i wklęsłe plamy na powierzchni owoców.
   • -Słaby wzrost systemu korzeniowego.
 • Uwagi i porady

  Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach średnio zasobnych w składniki pokarmowe ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 120-170 kg N, 100-200 kg P2O5, 100-240 kg K2O.

  Papryka jest szczególnie wrażliwa na brak: fosforu, magnezu, wapnia i mikroelementów.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ