Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Pomidor

Sadzenie rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

2 tygodnie po posadzeniu rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

MAXIMUS AminoMicro Universal

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Miedź

EKOLIST mono Żelazo

EKOLIST mono Mangan

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Po przyjęciu się rozsady, łącznie wykonać kilka zabiegów co 7-10 dni.

MAXIMUS Amino Protect

0,75-1 l/ha

Uzupełnienie poziomu fosforu,  lepsze ukorzenienie się rozsady.

Uzupełnienie poziomu kompletu mikroelementów.

MAXIMUS Platinum extra P
+
MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Przed kwitnieniem
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

EKOLIST mono Bor

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa kwitnienia i zawiązywania owoców.

Poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor.

EKOLIST mono Bor
+
MAXIMUS Platinum extra P

1 l/ha

+

3-4 kg/ha

Kwitnienie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Intensywny wzrost
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

EKOLIST mono Molibden

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów magnezu, aktywacja procesów fotosyntezy, w okresie wegetacji wykonać 3 opryskiwania, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra Mg
+
MAXIMUS AminoMicro Universal

3 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Początek wzrostu owoców
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie suchej zgniliźnie wierzchołkowej, poprawa jędrności i trwałości owoców, 3-5 zabiegów co 7 dni.

EKOLIST Wapniowy

lub

MAXIMUS Amino Wapniowy

3-5 l/ha

lub

1-1,5 kg/ha

Wzrost owoców
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra PK

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów potasu i poprawa zaopatrzenia roślin w fosfor, potas i bor. Poprawa wybarwienia owoców

MAXIMUS Platinum extra PK

lub

MAXIMUS Platinum extra PKMg

3-4 kg/ha

lub

3-4 kg/ha

Dojrzałość zbiorcza
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Pomidor jest rośliną ciepłolubną. W polu można uprawiać go tylko w okresach bezmroźnych.Pomidor nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. Może być uprawiany na glebie każdego rodzaju, ale zasobnej w składniki pokarmowe, żyznej, niezbyt ciężkiej i zlewnej. Pomidor wymaga gleb będących w dobrej kulturze, przepuszczalnej i łatwo podsiąkającej.

  Pomidor nie jest wrażliwy na lekkie zakwaszenie gleby, a optymalne jej pH powinno zawierać się od 5,5 do 7,5.

 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory azotu
   • --Niedobór azotu jest przyczyną zahamowania wzrostu roślin.
   • Rośliny nie są w stanie wytworzyć dużej liczby dojrzałych owoców.
     
  • Niedobory fosforu
   • -Brak fosforu objawia się zwolnieniem tempa wzrostu roślin, opóźnieniem dojrzewania owoców.
   • -Nerwy i ogonki liściowe zabarwiają się na czerwono lub fioletowo.
     
  • Niedobory potasu
   • -Brak potasu jest przyczyną obłamywania się gron.
   • -Owoce są niedostatecznie wybarwione.
   • -Często niedoborom potasu towarzyszy pękanie owoców.
     
  • Niedobory magnezu
   • -Przy niedoborze magnezu następuje osłabienie tempa wzrostu.
   • -Liście dolne stają się jaśniejsze. Zmiany te rozpoczynają się od nieparzystego listka górnego, a później obejmują kolejne licząc od góry ku podstawie liścia -złożonego.
   • -Przebarwienie to stopniowo obejmuje powierzchnię pomiędzy nerwami. Później tkanki liścia stają się żółte lub kremowe, tylko w bezpośredniej bliskości nerwów pozostają zielone. Nerwy pozostają zielone.
   • -Ogonki liściowe są jędrne i kruche. Przy ostrym niedoborze pożółkłe tkanki zamierają, takie liście zasychają i opadają.
     
  • Niedobory manganu
   • -Liście niedożywionych manganem roślin są bladozielone, a następnie żółtozielone.
   • -Zmiany obserwuje się najpierw na środkowych a następnie na wierzchołkowych liściach.
   • -Powierzchnia liści jest pofałdowana, chlorotyczne tkanki uwypuklają się pomiędzy nerwami liści.
   • -Blaszki liściowe mogą wywijać się ku górze.
     
  • Niedobory wapnia
   • -Objawami niedoboru wapnia na pomidorach są: żółknięcie brzegów liści, brązowienie i zamieranie stożka wzrostu, suche i wklęsłe plamy na powierzchni owoców.
   • -Słaby wzrost systemu korzeniowego.
   • -Zbrunatnienia występujące w miąższu owoców.
     
  • Niedobory molibdenu
   • -Brak molibdenu objawia się bladozielonymi, stopniowo żółknącymi, cętkowanymi plamami postępu­jącymi od wierzchołków liści.
   • -W dalszej kolejności chlorozy i cętki przechodzą w nekrozy.
   • -Objawy widoczne są najpierw na starszych, a potem na młodszych liściach.
 • Uwagi i porady

  Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach średnio zasobnych w składniki pokarmowe ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100-150 kg N, 80-150 kg P2O5, 150-200 kg K2O.

  Pomidor jest szczególnie wrażliwy na brak: fosforu, magnezu, wapnia i mikroelementów.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ