Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Sałata

Sadzenie rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

2 tygodnie po posadzeniu rozsady
Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Uzupełnienie poziomu fosforu, lepsze ukorzenienie
się roślin do 2 zabiegów co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra P

lub

MAXIMUS Platinum extra PK

3-4 kg/ha

lub

3-4 kg/ha

Uzupełnienie poziomu kompletu mikroelementów.

MAXIMUS Platinum 20+20+20  
+
MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Wzrost wegetatywny
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Uzupełnienie niedoborów boru.

EKOLIST mono Bor

1 l/ha

Formowanie główek
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie niedoborom wapnia.

EKOLIST Wapniowy

lub

MAXIMUS Amino Wapniowy

5 l/ha

lub

1-1,5 kg/ha

Dojrzałość zbiorcza
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Sałata to roślina o małych wymaganiach cieplnych, optymalna temperatura jej wzrostu to 12-15oC.Sałata ma dość słabo rozwinięty system korzeniowy, z tego powodu wymaga gleb żyznych, o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych. Można sałatę uprawiać na glebach piaszczysto-gliniastych, madach, czarnoziemach i glebach torfowych. Sałata ma duże wymagania pokarmowe mimo małego wykorzystania składników pokarmowych z gleby. Rośliny te są wrażliwe na niedobory: boru, manganu i wapnia.

  Najodpowiedniejsze są gleby o pH w granicach 6,0-7,5.

 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory boru
   • -Brak boru objawia się ciemnozieloną barwą liści.
   • -Najmłodsze liście sztywnieją, stają się pofałdowane, mają chlorotyczne, stopniowo brunatniejące brzegi.
   • -Rośliny nie wiążą główek.
     
  • Niedobory manganu
   • -Efektem niedoboru manganu jest rozpoczynająca się od brzegów liści zmiana barwy na zielonożółtą.
   • -Wzrost roślin jest nieznacznie ograniczony.
     
  • Niedobory molibdenu
   • -Niedobór molibdenu objawia się chlorotycznymi, a następnie brunatniejącymi plamami pomiędzy nerwami i na brzegach liści.
   • -Objawy widoczne są najpierw na starszych liściach potem na młodszych.
   • -Liście podwijają się do dołu. Wzrost roślin jest osłabiony.
 • Uwagi i porady

  Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach w pierwszym roku po oborniku ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 60-80 kg N, 50-100 kg P2O5, 100-120 kg K2O.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ