Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Cebula

Wschody
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

3 tygodnie po wschodach
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra PK

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

4 tygodnie po wschodach
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów potasu, fosforu oraz boru, można wykonać do 3 zabiegów, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra PK

3-4 kg/ha

6 liści
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Molibden

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów potasu fosforu i magnezu można wykonać do 3 zabiegów co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra PKMg

3 - 5 kg/ha

Intensywny wzrost
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapewnienie komfortowego zaopatrzeniaw podstawowe makro- i mikroelementy, dwa do trzech opryskiwań, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

+

MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Początek grubienia cebul
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapewnienie komfortowego zaopatrzenia w podstawowe makro- i mikroelementy, dwa do trzech opryskiwań, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

3 – 4 kg/ha

Pełnia wzrosru cebul
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom niezbędnego w tej fazie potasu i fosforu, 2 zabiegi, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra PK

3 – 4 kg/ha

Uzupełnienie niedoborów magnezu, aktywacja procesu fotosyntezy, należy wykonać 2 do 3 opryskiwań, co 2 tygodnie.

MAXIMUS Platinum extra Mg

+

MAXIMUS AminoMicro Universal

3 – 5 kg/ha

+

0,3 - 0,5 kg/ha

Poczatek łamania szczypioru
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dojrzałość zbiorcza
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Poprzednie etapy

Kolejne etapy

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Cebula jest rośliną klimatu umiarkowanego, której optymalna temperatura kiełkowania powinna wynosić  20oC.Z uwagi na bardzo mały system korzeniowy, którego główna masa rozwija się w 20 cm warstwie gleby, cebula ma duże wymagania wodne i glebowe. Najlepsze i największe plony cebuli osiąga się na glebach średnio zwięzłych, o bardzo dobrej strukturze, odpowiednio wilgotnych, o dużej zawartości próchnicy i bogatej w składniki pokarmowe. Najlepsze są: mady, lessy i gleby torfowe.

  Cebula jest wrażliwa na niedobory: cynku, manganu, miedzi i molibdenu.

  Optymalne dla gleb mineralnych pH to 6,5-7,0.

 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory azotu
   • -Niedobór azotu powoduje silne zahamowanie wzrostu i żółknięcie szczypioru. Szczypior staje się sztywny, wzniesiony, a jego końce zasychają.
     
  • Niedobory fosforu
   • -Złe zaopatrzenie roślin cebuli w fosfor objawia się jaśniejszym zabarwieniem liści, powolnym wzrostem, a w konsekwencji opóźnionym dojrzewaniem cebul prowadzącym do bączastości.
     
  • Niedobory potasu
   • -Brak potasu powoduje zamieranie końców szczypioru i pogorszeniem trwałości przechowalniczej cebul.
     
  • Niedobory cynku
   • -Brak cynku powoduje karłowacenie i zmianę pokroju roślin.
     
  • Niedobory manganu
   • -Brak manganu powoduje powolny wzrost, jasne zabarwienie szczypioru, skręcanie się szczypioru.
     
  • Niedobory miedzi
   • -Skutkiem niedoboru miedzi jest słaba i cienka łuska okrywająca cebule.
     
  • Niedobory molibdenu
   • -Przy niedostatecznym zaopatrzeniu w molibden siewki cebuli są wiotkie, a końce szczypioru zamierają.
 • Uwagi i porady

  • Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach w pierwszym roku po oborniku ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 80-120 kg N, 100-150 kg P2O5, 150-200 kg K2O.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ