Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Marchew

Wschody
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Liścienie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

     
2-3 liście właściwe
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Poprawa zaopatrzenia roślin w podstawowe składniki, w tym fosfor - pobudzenie wzrostu roślin. Szczególniew okresie chłodów.

MAXIMUS Platinum extra P

3-4 kg/ha

4-6 liści
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

MAXIMUS Platinum extra K

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapewnienie równomiernego wzrostu roślin i
uzupełnienie boru w roślinach.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

+

EKOLIST mono Bor

3-4 kg/ha

+

1 l/ha

10 liści
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dostarczenie roślinom niezbędnych ilości potasu, celem poprawy gospodarki wodnej oraz uzupełnienie niedoboru boru. Nawożenie wpływa na prawidłowy wzrost korzenia spichrzowego.

MAXIMUS Platinum extra K

+

EKOLIST mono Bor

3-4 kg/ha

+

1 l/ha

Zwarcie międzyrzędzi
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra P

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Ewentualne uzupełnienie niedoborów wszystkich mikroelementów, 2 zabiegi co 7 dni.

MAXIMUS AminoMicro Universal

0,3-0,5 kg/ha

Uzupełnienie niedoborów magnezu, fosforu i potasu aktywacja procesu fotosyntezy, należy wykonać 2 do 3 opryskiwań co 2 tygodnie.

Uzupełnienie niedoborów molibdenu. Zabieg wpływa na zmniejszenie akumulacji azotanów.

MAXIMUS Platinum extra PKMg

+

EKOLIST mono Molibden

3 kg/ha

+

0,2-0,4 l/ha

Wzrost korzenia spichrzowego
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dojrzałość zbiorcza
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Marchew jest rośliną klimatu umiarkowanego i można ją uprawiać na terenie całej Polski. Najlepiej rośnie w temperaturze 15-20oC, dobrze znosi niskie temperatury i niewielkie przymrozki. Marchew ma nieduże wymagania glebowe. Najlepsze są gleby piaszczysto-gliniastych, o przepuszczalnym podglebiu, bogatych w substancję organiczną. Na glebach ciężkich i łatwo zaskorupiających się korzenie marchwi często ulegają deformacjom.

  Gleba pod uprawę marchwi powinna mieć pH w zakresie 6,0-6,5.

 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory miedzi
   • -Niedobór tego składnika objawia się odbarwieniem, zwijaniem i zasychaniem brzegów liści.
   • -Korzenie marchwi są źle wybarwione.

     
  • Niedobory boru
   • -Przy niedoborze boru zamiera stożek wzrostu.
   • -Korzenie po myciu pokrywają się ciemnoszarymi plamami.
     
  • Niedobory cynku
   • -Plon marchwi przy niedoborze cynku ulega zmniejszeniu, zwłaszcza w lata chłodne.
 • Uwagi i porady

  Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to na stanowiskach średnio zasobnych w składniki pokarmowe ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 80-120 kg N, 80-120 kg P2O5, 150-250 kg K2O. Mniejsze ilości składników stosuje się pod odmiany wczesne.

  Konieczne jest zachowanie stosunku fosforu do potasu jak 1:1,5.

  Marchew należy do roślin wrażliwych na niedobory miedzi, boru i cynku.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ