Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Brokuł

Wysadzenie rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Przyjęcie się rozsady
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Uzupełnienie zawartości wszystkich mikroelementów.

Uzupełnienie poziomu fosforu lepsze ukorzenienie się rozsady.

Uzupełnienie niedoborów molibdenu, zapobieganie biczykowatości kalafiora.

MAXIMUS AminoMicro Universal

+

MAXIMUS Platinum extra P

+

EKOLIST mono Molibden

0,3-0,5 kg/ha

+

3-4 kg/ha

+

0,2-0,4 l/ha

2 tygodnie po posadzeniu
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Uzupełnienie poziomu fosforu, potasu i magnezu lepsze ukorzenienie się siewek do 2 zabiegów co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra PKMg

lub

MAXIMUS Platinum extra PK

3-4 kg/ha

3 tygodnie po posadzeniu rozsady
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Pobudzenie wzrostu wegetatywnego, stosować szczególnie w czasie występowania warunków niesprzyjających pobieraniu składników z gleby.

MAXIMUS Platinum 20+20+20

+

MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,5 kg/ha

4 tygodnie po posadzeniu rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS Platinum extra S

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Uzupełnienie braków siarki i mikroelementów, można wykonać 2 do 3 zabiegów w okresie wegetacji.

MAXIMUS Platinum extra S

2-3 kg/ha

Dostarczenie roślinom potrzebnego w tym czasie boru.

Uzupełnienie niedoborów molibdenu, zapobieganie biczykowatości kalafiora, ograniczenie kumulacji azotanów w roślinach.

EKOLIST mono Bor

+

EKOLIST mono Molibden

1-2 l/ha

+

0,2-0,4 l/ha

Formowanie róży
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie niedoborom potasu, poprawa wielkości i twardości róży, 2-3 zabiegi, co 10-14 dni.

MAXIMUS Platinum extra K

3-5 kg/ha

Dojrzałość zbiorcza
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  • Brokuł jest rośliną klimatu umiarkowanego o nieco mniejszych wymaganiach niż kalafior i najlepiej plonuje na glebach głęboko spulchnionych, starannie uprawionych, zasobnych w wodę, takich jak: czarnoziemy, czarne ziemie, mady, lessy i gleby torfowe oraz gleby gliniasto-piaszczyste.
    
  • Roślina ta jest szczególnie wrażliwa na niedobór molibdenu i boru.
  • Optymalne wartości pH gleby wynoszą: 6,2-7,0.
 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory boru
   • -Niedobór boru szczególnie dotyczy gleb alkalicznych, nadmiernie wilgotnych, świeżo wapnowanych w czasie suchej i upalnej pogody.
   • -Skutkiem braku boru jest nadmierne nasiąknięcie wodą tkanek łodyg, brązowienie pąków kwiatowych.
   • -Deformacje stożków wzrostu.
     
  • Niedobory molibdenu
   • -Objawem niedoboru jest opisywana w przypadku kalafiora – biczykowatość i zahamowanie tworzenia się róż.
 • Uwagi i porady

  • Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 50-100 kg N, 60-70 kg P2O5, 180-200 kg K2O.
    
  • Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie).
  • Brokuł jest szczególnie wrażliwy na niedobory: boru, molibdenu i siarki.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ