Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Kalafior

Wysadzenie rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Po przyjęciu rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Bor

EKOLIST mono Molibden

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów boru, zapobieganie zamieraniu liści sercowych. Najlepiej wykonać 2 zabiegi, co 10-14 dni. Uzupełnienie niedoborów molibdenu, zapobieganie biczykowatości kalafiora.

EKOLIST mono Bor

+

EKOLIST mono Molibden

1-2 l/ha

+

0,2-0,4 l/ha

2 tygodnie po posadzeniu
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Uzupełnienie poziomu fosforu, potasu oraz boru. Uzupełnienie niedoborów wszystkich mikroelementów kilka zabiegów w sezonie zgodnie z potrzebami roślin.

MAXIMUS Platinum extra PK

+

MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

3 tygodnie po posadzeniu rozsady
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Lepsze ukorzenienie się roślin, likwidacja niedoborów fosforu. Można wykonać 2 opryskiwania, co 10-14 dni, aktywacja fotosyntezy

MAXIMUS Platinum extra P

+

MAXIMUS AminoMicro Universal

3-4 kg/ha

+

0,3-0,5 kg/ha

Likwidacja niedoborów magnezu, w okresie wegetacji wykonać 3 opryskiwania, co 10-14 dni, aktywacja procesów fotosyntezy.

MAXIMUS Platinum extra Mg

3 kg/ha

4 tygodnie po posadzeniu rozsady
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

EKOLIST mono Molibden

MAXIMUS Platinum extra S

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

MAXIMUS Amino Antystres

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Likwidacja niedoborów siarki, w okresie wegetacji wykonać 3 opryskiwania, co 10-14 dni, aktywacja procesów fotosyntezy.

MAXIMUS Platinum extra S

3 kg/ha

Uzupełnienie niedoborów molibdenu, zapobieganie biczykowatości kalafiora orazograniczenie zawartości azotanów w roślinach.

Zapobieganie niedoborom potasu, poprawa wielkości i twardości róży, 2-3 zabiegi, co 10-14 dni.

EKOLIST mono Molibden

+

MAXIMUS Platinum extra K

0,2-0,4 l/ha

+

3-5 kg/ha

Formowanie róży
Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Zapobieganie niedoborom wapnia, wykonywać kilka zabiegów co 7-10 dni.

EKOLIST Wapniowy

3-5 l/ha

Wzrost róży
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Dojrzałość zbiorcza
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  • Kalafior ma największe wymagania klimatyczne i glebowe ze wszystkich roślin kapustnych, optymalna temperatura do jego wzrostu to 14-18oC, w temperaturze powyżej 25oC nie zawiązuje róż. Kalafior ma duże wymagania wodne, największe w okresie wzrostu 6 i 7 liścia oraz w czasie wiązania róż.
    
  • Kalafior jest szczególnie wrażliwy na niedobór boru i molibdenu
  •  Optymalne wartości pH gleby wynoszą: 6,4-7,5.
 • Objawy niedoborów składników pokarmowych

  • Niedobory azotu
   • -Liście kalafiora są drobne, żółtozielone, stopniowo stają się różowe i purpurowe. Zmiany zabarwienia obserwuje się najpierw na liściach dolnych (starszych).
   • -Róże są małe, niedorośnięte, plon znacznie obniżony.
   • -Objawy niedoboru azotu pojawiają się przez cały okres wegetacji, częściej są obserwowane na odmianach wczesnych wiosną, w okresach chłodnych i deszczowych.
     
  • Niedobory fosforu
   • -Przy niedoborze fosforu następuje osłabienie tempa wzrostu i opóźnienie tworzenia róż.
   • -Liście są drobne, ciemnozielone, stają się powoli fioletowe (najpierw nerwy, później całe liście od wierzchołków). Objawy te mogą występować począwszy od fazy rozsady po rośliny w pełni wegetacji.
   • -Przy nieznacznym niedoborze objawy widoczne są pod koniec wegetacji – na liściach okrywających róże.
     
  • Niedobory potasu
   • -Zbyt mała ilość potasu, sprawia, że brzegi dolnych liści, poczynając od wierzchołka – jaśnieją, następnie żółkną i zamierają.
   • -Mogą być widoczne pomarszczenia i skędzierzawienia liści.
   • -W wyniku ostrego niedoboru róże kalafiora są małe i luźne.
     
  • Niedobory magnezu
   • Przy niedoborze magnezu następuje osłabienie tempa wzrostu.
   • Liście dolne stają się jaśniejsze, proces rozpoczyna się od wierzchołka liścia.
   • Przebarwienie to stopniowo obejmuje powierzchnię pomiędzy nerwami. Później tkanki liścia stają się żółte lub kremowe, tylko w bezpośredniej bliskości nerwów pozostają zielone.
   • Przy ostrym niedoborze tkanki pomiędzy nerwami zamierają.
   • Liście są soczyste, kruche, czasami pomarszczone.
  • Niedobory molibdenu
   • -Niedobór molibdenu występuje najczęściej na glebach zakwaszonych.
   • --Rozwijające się liście mają blaszkę liściową wąską, a ich brzegi są wykrzywione.
   • -Pomiędzy nerwami powstają chlorotyczne plamy.
   • -Przy silnym niedoborze molibdenu blaszki liściowe są silnie zredukowane i wykształcają się tylko nerwy główne – biczykowatość kalafiora.
   • -Róże są słabe lub nie wytwarzają się wcale, wierzchołki wzrostu roślin często zamierają.
     
  • Niedobory siarki
   • -Niedobór siarki prowadzi do zahamowania wzrostu części nadziemnych rośliny.
   • -Następuje zmniejszenie wydajności fotosyntezy, syntezy węglowodanów, białek i innych związków zawierających siarkę.
   • -Charakterystycznym objawem jest chloroza międzyżyłkowa występująca na liściach najmłodszych (u magnezu na starszych liściach).
   • -Przy niedoborze siarki następuje wzrost podatności roślin na stresy: niskie i wysokie temperatury, stres suszy.
 • Uwagi i porady

  • Wyliczone na podstawie analizy chemicznej gleby dawki nawozów należy obniżyć o ilość składników wprowadzonych z obornikiem czy nawozami zielonymi. Jeżeli nie wykonywano analizy gleby to przy pełnej dawce obornika ilość nawozów mineralnych na hektar powinna wynosić: 100-150 kg N pod kalafior wczesny, 200-150 kg N pod kalafior średnio wczesny i późny, 70-90 kg P2O5, 200-240 kg K2O.
    
  • Jeśli plantacja jest nawadniana dawki nawozów można zwiększyć nawet o 50% szczególnie dotyczy to azotu (wymywanie).

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ