Youtube Facebook Linked In

Technologia dokarmiania: Strączkowe

Siew
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Kiełkowanie
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Wschody
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

2 - 4 liście
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS extra ZnBMg

EKOLIST mono Molibden

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

6 - 8 liści
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

MAXIMUS extra ZnBMg

EKOLIST mono Molibden

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Początek kwitnienia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Pełnia kwitnienia
Faza pierwsza

W zabiegu podstawowym zalecamy:

Upały

Opcjonalne uzupełnienie mikroelementów:

Przymrozki

W warunkach stresu - przymrozek, susza:

Szkodniki

W przypadku presji patogenów grzybowych:

Sprawdź szczegóły zaleceń klikając na fazę rozwozu roślin (kółko)

Pobierz schemat uprawy w wersji do druku.

 • Charakterystyka uprawy

  Rośliny strączkowe to bardzo zróżnicowana grupa roślin znana już od starożytności. Pierwsze gatunki roślin strączkowych zostały udomowione blisko 8-10 tys. lat temu i od tego czasu są wykorzystywane przez ludność jako źródło wartościowego białka. W ciągu ostatnich kilku lat powierzchnia zasiewów zajmowanych przez te rośliny systematycznie rośnie jest to spowodowane nie tylko korzystnym oddziaływaniem roślin strączkowych na poprawę struktury gleby, ale także wymogami jakie stawia Integrowana Produkcja Roślinna oraz dopłatami jakie rolnicy mogą uzyskać z UE za produkcję tej grupy roślin.
   

   Rośliny strączkowe uprawiane są z przeznaczeniem na nasiona, paszę treściwą dla zwierząt oraz zieloną masę. Charakteryzują się zróżnicowanymi wymaganiami pokarmowymi, glebowymi oraz wodnymi. Podejmując się uprawy tej grupy roślin należy pamiętać o niebagatelnym znaczeniu jakie odgrywają w użyźnianiu gleby, poprawie jej struktury i właściwości fizycznych oraz żyzności. Strączkowe współżyją z bakteriami asymilującymi wolny azot atmosferyczny dzięki tej właściwości wzbogacają glebę w ten składnik (np. groch siewny pozostawia 40-60 kgN/ha) oraz wykorzystują azot do własnych procesów wzrostowych. Pozostawione resztki pożniwne roślin strączkowych wzbogacają glebę w próchnicę i potas (ok. 35 kg/ha) oraz fosfor (25 kg/ha), a korzenie roślin strączkowych ograniczają degradację gleby.
   

  Tabela 1. Rola roślin strączkowych w kształtowaniu żyzności gleby (Grzebisz, 2012).

  ówne funkcje

  Strączkowe - nasiona

  Strączkowe - poplon

  Strączkowe – nawóz

         

  Źródło azotu

  +

  +

  ++

         

  Kontrola gospodarki
  azotem gleby

  ++

  ++

  +/-

         

  Próchnica

  ++

  +

  +/-

         

  Składników mineralnych

  ++

  +

  ++

         

  Aktywność
  mikrobiologiczna

  ++

  ++

  ++

         

  Poprawa struktury gleby

  ++

  +

  ++

         

  Kontrola presji
  chorób zbóż

  ++

  +

  +/-

  Żyzność gleby: ++ bardzo duża, + duża, +/- zmienna

   

  Rośliny strączkowe z racji swojej zdolności do wiązania azotu atmosferycznego nie wymagają wysokiego nawożenia tym składnikiem, chociaż niewielka dawka azotu zastosowana z nawozem dolistnym przynosi zadowalające efekty w postaci wzrostu zawartości białka w nasionach. Większość roślin strączkowych uprawianych w Polsce to rośliny o stosunkowo krótkim okresie wegetacji (wyjątek stanowi soja której zbiory w zależności od rejonu naszego kraju przypadają na przełom września/października). Długość okresu wegetacji, a także czas kwitnienia przypadający na miesiące o ograniczonej sumie opadów (czerwiec-lipiec) wskazują na konieczność wykonywania zabiegów dokarmiania dolistnego zwłaszcza na plantacjach produkcyjnych.
   

  Czynniki wyznaczające długość okresu wegetacji u roślin strączkowych:

  • Suma temperatur efektywnych w okresie wegetacji,
  • Temperatury w fazach krytycznych,
  • Długość dnia.

  Pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego powinien być przeprowadzony w fazie wzrostu wegetatywnego z użyciem nawozów Maximus PKMg w dawce 3 kg/ha oraz Maximus extra ZnBMg w dawce 2 kg/ha. Pierwszy bezazotowy nawóz użyty w technologii dostarcza roślinom dwóch ważnych w rozwoju i kształtowaniu systemu korzeniowego makroelementów fosforu i potasu. Rola fosforu w tym okresie polega na kontroli sprawności mechanizmów odpowiedzialnych za redukcją N2 oraz stymulacji rośliny do produkcji ekstensywnego systemu korzeniowego z większą liczbą brodawek korzeniowych. Potas natomiast odpowiada za regulacje wielkości systemu korzeniowego oraz wpływa na procesy fotosyntezy i akumulacji węglowodanów. Dodatek mikroelementów boru i cynku zawartych w nawozie Maximus extra ZnBMg korzystnie wpływa na tworzenie i funkcjonowanie brodawek korzeniowych oraz przyczynia się do lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Kolejny zabieg dolistny przypada na fazę przed kwitnieniem. W tym okresie również zalecamy stosować Maximus PKMg w dawce 3 kg/ha oraz Maximus extra ZnBMg w dawce 2 kg/ha. Fosfor zawarty w nawozie Maximus PKMg podnosi efektywność tworzenia pędów bocznych, zawiązków kwiatowych i zawiązków strąków, a potas kontroluje gospodarkę wodną w okresie kwitnienia co przekłada się na większą liczbę strąków i nasion w strąku. Dodatek mikroelementów korzystnie wpływa na przebieg całego procesu kwitnienia i zawiązywania pąków. Bardzo ważnym dla roślin strączkowych mikroelementem jest molibden zawarty w nawozie Ekolist mono Molibden. W uprawach roślin strączkowych firma EKOPLON zaleca stosować ten nawóz w ilości 0,4-0,8 l/ha w zależności od klasy gleby. Prawidłowo odżywione molibdenem rośliny wytwarzają dużo brodawek korzeniowych, kwiatów i strąków.

Aktualna pogoda

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

SPRAWDŹ

Aktualności

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

CZYTAJ

Materiały do pobrania

Sprawdź, kiedy nawożenie produktami Ekoplon będzie najbardziej efektywne.

POBIERAJ

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ