Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MP Brojler Finiszer

Drób przyzagrodowy : Brojlery

Idealny produkt na ostatni okres tuczu

opakowania 10 kg, 20 kg, 25 kg,

 • - niskie zużycie paszy
 • - szybkie przyrosty
 • - odpowiednia mineralizacja kości
 • - dobra zdrowotność ptaków
 • - zabezpieczenie przed kokcydiozą
 • - smaczne i zdrowe mięso

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Napisz do nas

Kolejnym polecanym przez firmę EKOPLON oraz hodowców produktem z linii Szczęśliwa farma jest BROJLER, który powstaje ze zmieszania najwyższej jakości surowców roślinnych takich jak zboża, śruty białkowe czy olej. Forma paszy idealnie odpowiada instynktownym potrzebom kurcząt, Kruszonka w pierwszym okresie oraz granulat w kolejnych fazach tuczu ułatwia pobranie paszy i pozytywnie wpływa szybki przyrost i optymalną budowę masy dzięki czemu uzyskujemy ładną i zdrową tuszkę. Dzięki paszy z linii Szczęśliwa Farma otrzymamy zdrowe, jasne, delikatne mięso, które będziemy mogli częściej podawać na rodzinnym stole. Szczególnie polecamy kurczaka pieczonego w całości - smacznego, soczystego, z cudownie chrupiącą skórką… kurczak pieczony po polsku.

W ostatnim okresie tuczu najlepiej zastosować mieszankę BROJLER FINISZER - szczęśliwa farma, dzięki której brojlery są dobrze umięśnione i mniej otłuszczone niż przy tradycyjnym żywieniu. Pasza stosowana w ostatnim okresie tuczu. Wpływa na odpowiednie umięśnienie tuszki i mniejszą zawartość tłuszczu niż w przypadku ptaków żywionych tradycyjnie. Należy podać ją nie później niż tydzień przed planowanym ubojem brojlerów. 

 

 

 • -niskie zużycie paszy
 • -szybkie przyrosty
 • -dobra zdrowotność ptaków
 • -zabezpieczenie przed kokcydiozą
 • -smaczne i zdrowe mięso

Korzyści dla zwierzęcia

 • -zdrowe i umięśnione ptaki
 • -właściwy rozwój kośća 
 • -odpowiednia mineralizacja kości

WYSYŁANIE...

nazwa firmy:
imię i nazwisko:*
email:*
numer telefonu:*
miasto:*
dział:
twoje pytanie: *
Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ