Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

Nitrospeed 39

Uprawy rolnicze : Rzepak

Koncentrat azotowo-magnezowy z dodatkiem mikroelementów

opakowania 5 l, 20 l, 1000 l,

- koncentrat azotowo – magnezowy z wysoką zawartością  mikroelementów odpowiedzialnych za przemiany azotu

- formuła speed przyspieszająca pobranie i poprawiająca wykorzystanie azotu

- zawiera tytan – pierwiastek o silnym działaniu biostymulującym na rośliny

Zobacz, jak nawozić roślinę!

Masz pytania?

Napisz do nas

- nawóz uniwersalny, szczególnie polecany do stosowania w uprawach o wysokich wymaganiach co do nawożenia azotowego (zboża, rzepak)

- stosowanie jako źródło azotu, ale także jako element poprawy wykorzystania azotu stosowanego doglebowo

- polecany do stosowania od wczesnych faz rozwojowych (budowa potencjału plonowania) jaki do późnych zabiegów nawożeniowych (wpływ na cechy jakościowe plonu).

Dawkowanie:  5 - 10l/ha

Korzyści dla rolnika

- dostarczenie znacznej ilości łatwo pobieranego przez roślinę azotu (duże znaczenie przy braku możliwości jego pobrania z gleby – susza)

- magnez dla poprawy przebiegu fotosyntezy – intensyfikacja produkcji

- molibden i nikiel – mikroelementy kluczowe dla przemian azotu (wzrost efektywności jego stosowania)

- działanie biostymulujące i antystresowe – tytan

- formuła speed – szybkość pobrania, szybkość transportu, szybkość wykorzystania


Korzyści dla rośliny

- bardzo dobre odżywienie azotem, szczególnie w okresach dużego zapotrzebowania na ten składnik  w połączeniu z trudnościami w pobraniu

- brak zachwiania szlaków azotowych – brak negatywnego wpływu na obniżkę plonu

- budowa potencjału plonowania od wczesnych faz rozwojowych

- stymulacja roślin do maksymalnego wykorzystania azotu

- zwyżka plonowania

SKŁAD [%m/m]

N

P2O5

K2O

MgO

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Ni

Ti

26,0

-

-

3,1

-

-

-

-

0,001

-

0,015

0,026

WYSYŁANIE...

nazwa firmy:
imię i nazwisko:*
email:*
numer telefonu:*
miasto:*
dział:
twoje pytanie: *
Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ