Youtube Facebook Linked In
PROTAN 38 ŻWACZ

Bydło : Krowy mleczne

SUPLEMENT ENERGIA

Bydło : Krowy mleczne

MP KROWA 18 STANDARD

Bydło : Krowy mleczne

MP KROWA 16

Bydło : Krowy mleczne

MP KROWA 20

Bydło : Krowy mleczne

MP KROWA 18

Bydło : Krowy mleczne

MP KROWA 20 ENERGIA PLUS

Bydło : Krowy mleczne

MLEKOTOK

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN KM STANDARD

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN KM ŁACIATY

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN 42 ŻWACZ EXTRU

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN MUUU

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN KM 20% MAX

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN KM ENERGIA

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN 38

Bydło : Krowy mleczne

PROTAN KM WYPASIONY

Bydło : Krowy mleczne

SUPERMIX KWZ

Bydło : Krowy mleczne

SUPERMIX KROWA MAX

Bydło : Krowy mleczne

SUPERMIX KW KASK BIOPLUS

Bydło : Krowy mleczne

EKOMIX BM B-karoten

Bydło : Krowy mleczne

EKOMIX BMT (15%)

Bydło : Krowy mleczne

EKOMIX BM WAPŃ

Bydło : Krowy mleczne

EKOMIX SOMIK

Bydło : Krowy mleczne

EKOMIX BUFOR

Bydło : Krowy mleczne

MIX-VIT 4% BM

Bydło : Krowy mleczne

SUPLEMENT MLEKOSTART

Bydło : Krowy mleczne

LIBIDO

Bydło : Krowy mleczne

ŻWAWE DROŻDŻE

Bydło : Krowy mleczne

KOREKO STANDARD FAT

Bydło : Krowy mleczne

KOREKO ENERGY FAT

Bydło : Krowy mleczne

KOREKO 38

Bydło : Krowy mleczne

KOREKO 42

Bydło : Krowy mleczne

EKOMIX BM B-karoten

Bydło : Krowy mleczne

Sed auctor tristique ipsum. Praesent suscipit viverra arcu, vitae euismod tellus hendrerit vel. Maecenas congue aliquam justo in tincidunt. Pellentesque id purus auctor, ultrices nisl eu, eleifend tellus. Donec eu ex mi. Fusce finibus, neque et blandit varius.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ