Youtube Facebook Linked In
DYNAMIKO

Bydło : Cielęta

JUNIOR

Bydło : Cielęta

CJ Z SIEMIENIEM LNIANYM

Bydło : Cielęta

PROTAN C

Bydło : Cielęta

EKOMIX CO

Bydło : Cielęta

MIX-VIT 4% CO

Bydło : Cielęta

MIKO TURBO

Bydło : Cielęta

MIKO EXTRA

Bydło : Cielęta

MIKO NORMAL

Bydło : Cielęta

MIKO EKO

Bydło : Cielęta

OSMOCALF

Bydło : Cielęta

Program żywieniowy cieląt

Właściwy program żywieniowy cieląt zagwarantuje niezakłócony rozwój w pierwszych okresach życia, ponadto dzięki temu można uniknąć chorób, przez które zwierzęta mogą nawet paść. Podstawową czynnikiem zapewniającym zdrowotność zwierzęciu i przekładającym się na późniejsze wyniki i opłacalność produkcji jest odpowiednie żywienie dopasowane do poszczególnych okresów rozwoju. Obok stałego dostępu do zbilansowanej paszy dla cieląt hodowca powinien zadbać o dostęp do wody, a także zwracać uwagę na formę podania i samą higienę. Należy podawać zwierzęciu odpowiednie składniki pokarmowe, dzięki którym ograniczy się straty cieląt, zapewni krótki okres odpajania, a także prawidłowy i szybki rozwój żwacza, co z kolei przełoży się na niskie koszty odchowu.

Czym karmić cielęta

Jednym z najważniejszych okresów w odchowie cieląt jest odpajanie, ponieważ to w tym okresie organizm nabywa odporności. W tym pomaga siara, która jest niezwykle ważnym pokarmem dla cieląt – ma wysoką wartość odżywczą, dużą zawartość składników mineralnych i przeciwciała, które pomagają zwierzęciu przeżyć pierwsze dni. W chowie cieląt ważne jest szybkie doprowadzenie do rozwoju żwacza, przez co stosuje się specjalistyczny starter obok mleka i/lub preparatu mlekozastepczego; cielę powinno być karmione również ziarnami kukurydzy (uczy się wtedy żuć) i mieć stały dostęp do wody.

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt

W 3. tygodniu życia wprowadza się preparaty mlekozastępcze dla cieląt, które mają wysoką zawartość białka i tłuszczu. Składnikiem głównym jest suszona serwatka, do tego dodawane są białka mleka, soi i premiksy mineralno-witaminowe. Najlepiej wybierać preparaty z białkiem mleka, ponieważ jest lepiej przyswajalny i bogatszy w aminokwasy egzogenne, które poprawiają trawienie. Preparaty mlekozastępcze Miko zwiększają odporność i przyspieszają rozwój przewodu pokarmowego, a także chronią młody organizm przed zatruciem toksynami bakteryjnymi.

Mieszanki i premiksy dla cieląt Ekoplon

Do karmienia w pierwszych 2. miesiącach życia powinno się stosować mieszankę Junior, która posiada w swoim składzie produkty mleczne i len umożliwiające wczesny rozwój przedżołądków i umięśnienie żwacza. Z koncentratem Protan C przygotujesz mieszankę Starter dla cieląt z udziałem zbóż do żywienia cieląt od 5. dnia życia. Dzięki zawartości biostymulatorowi wzrostu Ruminostim rozwój przedżołądków i żwacza odbędzie się w sposób szybki i prawidłowy. Mieszanka z pełnym ziarnem zbóż jęczmienia i kukurydzy Dynamiko przeznaczona jest do intensywnego odchowu cieląt i podaje się ją od 5. dnia życia do końca 3. miesiąca. Do chowu ekstensywnego przyda się premiks Mix-VIT Co oraz EkoMix CO, które doskonale wzbogacają pasze w składniki mineralne i witaminy.

 

Pasze dla cieląt Ekoplon są idealnie zbilansowane, produkowane z doskonałych surowców, dzięki czemu są chętnie pobierane przez zwierzęta. Zapewniają wysokie tempo wzrostu i niskie koszty odchowu cieląt.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ