Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak

Uprawy rolnicze : Ziemniak

MAXIMUS Platinum extra K

Uprawy rolnicze : Ziemniak

EKOLIST mono Bor

Uprawy rolnicze : Ziemniak

EKOLIST mono Cynk

Uprawy rolnicze : Ziemniak

MAXIMUS Platinum extra PK

Uprawy rolnicze : Ziemniak

EKOLIST Ziemniak

Uprawy rolnicze : Ziemniak

Uprawa i nawożenie ziemniaka

Ziemniak to jedno z najważniejszych warzyw uprawianych w naszym kraju, ma ogromne wartości odżywcze i jest podstawowym składnikiem wielu dań kuchni polskiej. Tak naprawdę jest rośliną o różnym zastosowaniu, ale najczęściej uprawiany jest z przeznaczeniem do konsumpcji. Oprócz tego ziemniaki przeznacza się na pasze lub uprawia dla potrzeb przemysłu spożywczego.

 

Nawożenie ziemniaków nie należy do zadań łatwych, ponieważ rośliny mają duże wymagania, ponadto są narażone na liczne choroby i działanie szkodników. Nie pomaga również fakt, że występują w różnorodnych odmianach, przez co rośliny różnią się między sobą potrzebami pokarmowymi. Jednak każdy ziemniak lubi ciepłą pogodę i równomierne opady, możemy też wyróżnić podstawowe potrzeby tych roślin, do których zalicza się wysokie zapotrzebowanie na potas, umiarkowane na fosfor i stosunkowo niskie na azot, który wpływa na pogarszanie się wartości użytkowej bulw.

Dolistne dokarmianie ziemniaka

Nawożenie dolistne ziemniaka to najszybszy sposób, by zapewnić roślinie niezbędne pierwiastki, możemy w ten sposób dostarczyć takie mikroelementy, jak cynk i bor. Cynk odpowiada za ilość zawiązanych bulw, więc jego podawanie zaczynamy już w fazie wzrostu nadziemnej naci do początków kwitnienia włącznie. Natomiast bor ma do spełniania funkcje budulcowe – odpowiada za jakość skórki na bulwach i roślina potrzebuje go później, zatem podajemy bor od fazy zwierania międzyrzędzi i kończymy po kwitnieniu.

Jak nawozić ziemniaka

Ziemniak nie lubi gleby świeżo wapnowanej, więc jeśli gleba jest bardzo kwaśna, to przynajmniej z dwuletnim wyprzedzeniem należy zastosować wapno węglanowe. Można również zastosować wapno magnezowe w małej ilości, nawet po przedplonie, ponieważ roślina źle rośnie na glebach ubogich w magnez. Na roślinie szybko można zauważyć braki mikroelementów, dlatego ważne jest, aby traktować ziemniaka jako roślinę, która ma wysokie potrzeby nawozowe i zadbać o prawidłowe nawożenie ziemniaka, inaczej bulwy będą złej jakości, a plony bardzo niskie.

Nawożenie dolistne ziemniaków z EKOPLON

Nawozy EKOLIST mono Cynk i EKOLIST mono Bor to podstawa w nawożeniu mikroelementowym ziemniaka. Spełniają wysokie normy oraz zapewniają bogate i wartościowe plony. Wysokie potrzeby potasowe ziemniaka najlepiej uzupełniać poprzez stosowanie nawozu dolistnego

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ