Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS AminoMicro Rzepak/Burak

Uprawy rolnicze : Rzepak

MAXIMUS Platinum extra PK

Uprawy rolnicze : Rzepak

EKOLIST mono Molibden

Uprawy rolnicze : Rzepak

EKOLIST mono Bor

Uprawy rolnicze : Rzepak

MAXIBOR 21

Uprawy rolnicze : Rzepak

Nitrospeed 39

Uprawy rolnicze : Rzepak

EKOLIST Rzepak

Uprawy rolnicze : Rzepak

RZEPAK forte

Uprawy rolnicze : Rzepak

EKOLIST mono Mangan

Uprawy rolnicze : Rzepak

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Uprawy rolnicze : Rzepak

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Uprawy rolnicze : Rzepak

Uprawa i nawożenie rzepaku

Rzepak to jedna z najważniejszych roślin oleistych uprawiana w Polsce, która jest jednocześnie jedną z podstawowych roślin przemysłowych. Uprawiany jest na terenach, gdzie występują wysokie opady deszczu, dobrze plonuje w rejonie nadmorskim. Jako roślina wysokobiałkowa ma wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, dlatego konieczne staje się nawożenie rzepaku, które powinno być rozłożone na dwa okresy: jesień i wiosnę. Jesienią najważniejszą kwestią jest wykształcenie silnego systemu korzeniowego, co zagwarantuje dobre przezimowanie i szybki start wiosną. Dobrze rozwinięty korzeń zapewni roślinie znacznie lepsze pobieranie wody.

Jak nawozić rzepak

Stosując wiosną nawóz na rzepak w postaci dolistnej, zapewnimy roślinie niezbędny dostęp do potrzebnych jej makroelementów, dzięki czemu szybciej się zregeneruje. Aby wysoko plonować do okresu kwitnienia, rzepak potrzebuje cynku, potasu i azotu, w tym mikroskładniki odpowiedzialne za przemiany azotu jak mangan i molibden. Szczególną uwagę należy zwrócić na bor, który kształtuje korzeń i plon, w zależności od terminu zastosowania nawozu dolistnego z borem. To właśnie bor odpowiada za budowę struktury ścian komórkowych i dostarczając go, tym samym zapobiegniemy pękaniu łodyg w okresie intensywnego kwitnienia. Bor również wzmacnia odporność rośliny między innymi na mrozy, a także wspiera procesy generatywne.

Nawozy dolistne na rzepak EKOPLON

Najbardziej praktycznym sposobem na nawożenie rzepaku jest zastosowanie gotowej mieszaniny mikroelementów MAXIMUS AminoMicro Rzepak, dzięki czemu unikniemy ryzyka pominięcia któregoś z cennych mikroelementów. Jeśli jednak nasza roślina ma konkretne potrzeby, możemy sięgnąć po dolistne nawozy na rzepak uzupełniające niedobory konkretnych pierwiastków jak EKOLIST mono Bor, EKOLIST mono Mangan, EKOLIST mono Molibden czy też EKOLIST mono Cynk.

 

W okresach ograniczonej aktywności systemu korzeniowego, czyli późną jesienią lub wczesną wiosną, warto nawożenie dolistne rzepaku poszerzyć o makroskładniki, tj. fosfor, potas, azot i siarkę. Pomogą nam w tym nawozy z serii MAXIMUS Platinum, a także siarczan magnezu. Tylko kompleksowe podejście do nawożenia rzepaku zapewni nam oczekiwane wartościowe plony.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ