Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Inne : Słonecznik

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak

Inne : Słonecznik

EKOLIST mono Cynk

Inne : Słonecznik

MAXIMUS Platinum extra PK

Inne : Słonecznik

Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.) jest rośliną jednoroczną i należy do rodziny astrowatych. Słonecznik oleisty jest jedną z uprawnych form słonecznika zwyczajnego, obcopylną, który zapylany jest głównie przez pszczoły oraz trzmiele. Cała roślina słonecznika jest omszona. Kwiatostanem jest koszyczek wielokwiatowy, którego średnica może wynosić około 20 cm. Słonecznik ma 2 rodzaje kwiatów: brzeżne, języczkowe, bardziej żółto-pomarańczowe oraz kwiaty rurkowe, które są obupłciowe, z których powstają jednonasienne owoce – niełupki. Kolor niełupki może być bardzo różny od białego, czarnego aż do fioletowego lub pasiasty, czarno-biały. W praktyce niełupki słonecznika nazywane są nasionami.

Słonecznik uprawia się jako roślinę oleistą, pastewną, jadalną lub ozdobną. Olej słonecznikowy jest cenionym olejem kuchennym, służy także do produkcji margaryn i kosmetyków oraz biodiesla. Śruta słonecznikowa zawiera znaczne ilości białka, dlatego stanowi wartościową paszę dla niektórych gatunków zwierząt. Słonecznik był znany w Polsce od dawna, jako roślina pastewna uprawiana na zielonkę lub kiszonkę. Słonecznik pastewny można siać w mieszankach lub jako poplon. Jego uprawa nie wymaga tak specyficznych warunków klimatyczno-glebowych jak słonecznika oleistego. Jako roślina oleista nie jest uprawiany na szeroką skalę należy, więc do upraw o małym znaczeniu gospodarczym. Jedyną rośliną oleistą uprawianą u nas na szeroką skalę jest rzepak ozimy. Istnieje jednak potrzeba uprawy obok rzepaku ozimego tak¿e jarej rośliny oleistej, możliwie nie należącej do rodziny krzyżowych np. słonecznika. Uprawa słonecznika wymaga spełnienia określonych wymagań, które mogą mieć wpływ na opłacalność uprawy. Są to: dobór odmian, uprawa dużych plantacji, unikanie lokalizacji upraw przy siedliskach dzikiego ptactwa oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu do siewu, uprawy i zbioru.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ