Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak

Uprawy rolnicze : Kukurydza

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak

Uprawy rolnicze : Ziemniak

MAXIMUS AminoMicro Rzepak/Burak

Uprawy rolnicze : Rzepak

MAXIMUS AminoMicro Rzepak/Burak

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

MAXIMUS AminoMicro Zboża

Uprawy rolnicze : Zboża

MAXIMUS Platinum extra K

Uprawy rolnicze : Ziemniak

MAXIMUS Platinum extra PK

Uprawy rolnicze : Rzepak

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Uprawy rolnicze : Zboża

Płynne i stałe nawozy dolistne

Nawożenie dolistne polega na dostarczaniu niezbędnych składników pokarmowych bezpośrednio na liście roślin uprawnych. Zaletami takiego nawożenia, w porównaniu do nawozów doglebowych, jest fakt, że rośliny szybciej i efektywniej wchłaniają nawozy dostarczane przez liście, co przekłada się na zmniejszenie strat środka do nawożenia, mniejszą konieczność częstego nawożenia, a w efekcie – zmniejszenie kosztów.  

Nawozy dolistne EKOPLON są dostępne w postaci płynnej i stałej. Bez względu na formę doskonale nawożą i transportują do rośliny niezbędne makroelementy i mikroelementy, co jest szczególnie istotne, kiedy roślina nie może ich pobrać z gleby, przez co jej prawidłowy rozwój jest zaburzony. Do takich przypadków dochodzi podczas suszy, panujących niskich temperatur czy jeśli gleba jest wysoko zakwaszona.

Nawożenie dolistne dla lepszych plonów

Nawozy dolistne to niezbędny element produkcji rolnej. Dzięki takim środkom podnosi się możliwości produkcyjne roślin, co ma szczególne znaczenie w okresie plonowania. Niestety, kiedy w wyniku hodowli rosną możliwości rośliny, tym samym spada skuteczność pobierania przez jej korzenie wody z gleby i składników pokarmowych. Ma to przełożenie na to, że w trakcie plonów musimy zapewnić roślinie odpowiednie warunki, jak i swobodny dostęp do tych składników, które są niezbędne do jej wzrostu i rozwoju – z pomocą przychodzą płynne nawozy dolistne lub nawozy krystaliczne.

Nawozy są stosowane po to, aby zniwelować ograniczone możliwości korzenia jako przysłowiowej „gęby” rośliny i wykorzystać potencjał plonotwórczy współczesnych odmian roślin uprawnych.

Jakie środki do nawożenia dolistnego wybrać. 

Wybór nawozów dolistnych jest bardzo szeroki, przez co możemy mieć problem z dobraniem odpowiedniego środka. Zasada jest jednak prosta: wybierając środek do nawożenia, kierujmy się przede wszystkim zawartością składników odpowiednich dla gatunku, odmiany i fazy rozwojowej rośliny. Dzięki takiemu podejściu unikniemy sytuacji powstania niedoborów, szczególnie tych ukrytych, które nie dają widocznych objawów, a mogą powodować ubytki w plonowaniu roślin.

Tylko składniki dobrane pod kątem największej przydatności zapewniają efektywne nawożenie dolistne roślin. Kolejną rzeczą, na jaką musimy zwrócić uwagę, jest rozpuszczalność, która powinna być stuprocentowa. Gwarantuje to, że wszystkie składniki będą dostępne dla roślin, z tego też względu niektóre nawozy dolistne EKOPLON zawierają aktywatory, które ułatwiają pobór składników przez rośliny. Ostatnim parametrem jest forma składników pokarmowych. Dla mikroelementów najlepszą formą są chelaty czy kompleksy organiczne tych składników, natomiast dla makroelementów łatwo rozpuszczalne i dysocjujące sole.

Nawozy dolistne EKOPLON

Wszystkie te parametry spełniają nawozy dolistne EKOPLON. Bez względu na to, którą formę nawozu wybierzesz, czy to nawozy krystaliczne MAXIMUS, czy płynne nawozy EKOLIST, masz pewność, że otrzymasz produkt najwyższej jakości, którego stosowanie przyniesie oczekiwane efekty w postaci zwyżki plonowania lub zwyżki jakościowej uzyskanego plonu.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ