Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Jesienne nawożenie dolistne rzepaku

Utrudniona uprawa gleby w wielu regionach kraju i siew rzepaku wykonany w mocno wysuszoną glebę to rzeczywistość wielu gospodarstw w tym roku. W licznych przypadkach przełożyło się to na niezbyt wyrównane wschody tejże rośliny. Z drugiej strony te rośliny które powschodziły dzięki sprzyjającym warunkom (głównie temperaturowym) bardzo intensywnie rosną i to one powinny być wyznacznikiem terminów agrotechnicznych dla wykonywania zabiegów ochrony roślin czy nawożenia dolistnego. Ograniczona wilgotność gleby niesie ze sobą dwa przeciwstawne zjawiska. Z jednej strony korzystne jakim jest głębsze korzenienie się roślin (w poszukiwaniu wody), z drugiej niekorzystne – niska wilgotność gleby utrudnia pobieranie składników i zmniejsza poziom mineralizacji materii organicznej (ważnego źródła składników pokarmowych, szczególnie azotu, dla rośliny). Z tego powodu większego znaczenia nabiera dolistne dostarczanie tychże składników aby przy intensywnym wzroście roślin nie doprowadzić do wystąpienia niedoborów składników (często, zwłaszcza w przypadku mikroelementów, niewidocznych)

W rzepaku nawożenie dolistne rozpoczynamy w fazie 4 – 6 liści, którą fazę w tej chwili obserwujemy na większości pól. W okresie tym konieczne jest dostarczenie łatwo dostępnego fosforu aby rozbudować system korzeniowy – sucha gleba stawia większy opór rozrastającemu się korzeniowi, więc potrzeby rośliny na składnik będący nośnikiem energii są tym większe. Zapewni to w przyszłości (wiosną następnego roku) lepsze możliwości pobierania wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Aby ten cel osiągnąć podajemy nawóz MAXIMUS Platinum extra PK w dawce 3 – 5kg/ha. Nawóz ten oprócz fosforu zawiera potas – składnik odpowiedzialny za akumulację związków odżywczych w szyjce korzeniowej koniecznych do rozpoczęcia wegetacji wiosennej oraz zwiększoną ilość boru. Oprócz tego w zabiegu w tej fazie powinien znaleźć się nawóz borowy – możemy zastosować Maxibor 21 w dawce 1kg/ha lub EKOLIST mono Bor w dawce 1 – 2 l/ha czy też Bor Forte również  w dawce 1 – 2 kg/ha. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu MAXIMUS extra ZnBMg w dawce 2 kg/ha. Nawóz ten oprócz boru dostarcza cynk będący prekursorem auksyn stymulując intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego oraz magnez intensyfikujący proces fotosyntezy. Jego zastosowanie powoduje wyrównanie się łanu rzepaku po nierównych wschodach. Zabieg można uzupełnić mieszaniną mikroelementów, które zapewnią optymalny rozwój roślin dając gwarancję uzyskania wysokiego plonu. Rozwiązaniem jest tutaj nawóz MAXIMUS AminoMicro Rzepak w dawce 0,5 – 1kg/ha.

Przez kilka ostatnich lat jesień była długa i trwała nawet do grudnia. Skutkowało to ciągłym wzrostem roślin i pojawiającymi się później objawami deficytu azotu. Aby zapobiec temu zjawisku warto technologię nawożenia dolistnego rzepaku ozimego poszerzyć o zastosowanie nawozu Nitrospeed 39 w dawce 5l/ha w fazie 8 – 10 liści. Nawóz ten dostarcza azotu ale również magnezu i mikroelementów koniecznych do skutecznej przebudowy azotu w związki białkowe, zmniejszając tym samym zagrożenie złego przezimowania czy też uszkodzeń wskutek późnojesiennych przymrozków.

Kompleksowe podejście do tematu nawożenia pozwoli na lepsze przygotowanie roślin do zimy i trudów okresu wegetacji, a w finale na uzyskanie satysfakcjonujące plonu uprawianych roślin. Pomocą w optymalizacji technologii nawożenia może być aktualna promocja na nawozy stosowane w jesiennym nawożeniu roślin ozimych o której można przeczytać tutaj ->

Jesienne nawożenie dolistne rzepaku_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ