Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Jak wspomóc uprawy w czasie suszy? 5 prostych zasad

Bieżący sezon wegetacyjny stoi w dużej części kraju pod znakiem deficytu opadów, czego konsekwencją jest stres suszy. Jak postępować z roślinami, które muszą rosnąć w takich warunkach?
Stres suszy to jeden z najsilniej redukujących plon czynników stresowych. Dzięki odowiedniemu postępowaniu i nawożeniu możemy jednak zredukować skutki stresu suszy dla naszych upraw.

Jak zredukować skutki suszy?

 1. Zadbajmy o optymalny odczyn – system korzeniowy będzie większy – roślina sięgnie wodę z głębszych warstw gleby
 2. Zastosujmy nawożenie wszystkimi makroskładnikami – dostarczenie do gleby sześciu makroskładników (N, P, K, Mg, Ca, S) zwiększa odporność roślin na suszę 
 3. Podajmy roślinom pełną paletę mikroskładników (B, Cu, Mn, Mo, Fe, Zn) w odpowiednich proporcjach – usprawnia to procesy fizjologiczne w tym reakcje odpornościowe na stresy
 4. W miarę potrzeby sięgnijmy po rozwiązania oparte o aminokwasy silnie stymulujące rośliny w warunkach stresu, podnoszące odporność komórek na zjawisko denaturacji i przyspieszające regenerację po ustąpieniu czynnika stresowego
 5. Zabiegi nawozami dolistnymi i antystresowymi wykonujmy późnym popołudniem i przed wieczorem gdy rośliny są w pełnym turgorze i mogą w pełni skorzystać z podanych składników. 
Pamiętajmy, że najlepsze efekty daje kompleksowe działanie wyprzedzające warunki stresowe, a nie doraźne podawanie jednego produktu gdy rośliny są w samym szczycie stresu.

Stres suszy. Jaki nawóz wybrać?

MAXIMUS Amino Antystres to kompleksowe rozwiązanie do stosowania we wszystkich uprawach narażonych na warunki stresowe. Nawóz zawiera pełną paletę mikroelementów oraz wolne aminokwasy. Wykazuje przez to wysoką skuteczność w ochronie roślin przed czynnikami stresowymi zwłaszcza tymi, które prowadzą do zmniejszania wydolności fotosyntetycznej komórek (susza hydrologiczna, susza fizjologiczna, stresy termiczne).
Dzięki wysokiej zawartości krótkołańcuchowych aminokwasów (glicyny, proliny) w prosty sposób MAXIMUS Amino Antystres podnosi możliwości ochrony i regeneracji roślin w trakcie i po stresie przekładając się na osiąganie zadowalających plonów, nawet w warunkach bardzo trudnego (jak chociażby bieżący) sezonu wegetacyjnego.
Jak wspomóc uprawy w czasie suszy? 5 prostych zasad_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ