Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Jak chronić kury przed upałem?

Hodowcy drobiu w upały powinni zapewnić swoim zwierzętom wyjątkowe warunki. W okresie, kiedy temperatury są wysokie pojawia się stres cieplny. Przedłużające się upały doprowadzają do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz obniżenia produkcyjności zwierząt. Może nawet skutkować obniżeniem jakości tuszki, a u niosek – zmniejszenie ilości produkcji jaj.

Przypomnijmy, że w czasie wysokich temperatur ptaki mogą pozbywać się ciepła tylko poprzez parowanie wody, a że nie mają gruczołów potowych, proces zachodzi poprzez parowanie z powierzchni błon śluzowych dróg oddechowych. Jedyną z opcji jest zianie. Jest to najefektywniejszy sposób utraty ciepła, ale jednak mało skuteczny w przypadku wysokiej wilgotności powietrza. Należy zatem reagować i próbować pomóc zwierzętom, ty bardziej, że stres cieplny skutkuje spadkiem apetytu i aktywności ptaków, znacznie więcej piją wody, ale zmniejszają pobieranie paszy.  Kiedy temperatura rośnie do wartości 30°C wyraźnie zwiększa się zawartość wody w odchodach, zaś przy 35°C ilość wody w kałomoczu wzrasta 5, a nawet 6- krotnie. Jest to skutek znacznego zwiększenia pobrania wody. Wzrost spożycia wody jest odpowiedzią organizmu na niekomfortowe warunki termiczne i skutkuje znacznym rozrzedzeniem krwi.

Ponadto zdarzają się upadki w stadach, ptaki są mniej odporne na choroby.

Spada liczba limfocytów we krwi, następuje immunosupresja i podwyższona wrażliwość ptaków na czynniki chorobotwórcze. Następuje osłabienie wchłaniania wapnia oraz utrata kationów z krwi. Zwiększona ilość oddechów (nawet 10-krotnie) powoduje wzrost stężenia dwutlenku węgla oraz pH krwi. Po za tym:

 • regresja przyrostów masy ciała
 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym/czerwony grzebień i przekrwienie spojówek/związane z szybkim przepływem krwi
 • utrata sił i ogólne zmęczenie ptaków
 • krytyczna temperatura/śmiertelna/ to ok.47 St.C

Co zatem zrobić, by pomóc ptakom?

Zmiany w diecie

W czasie upałów warto podnieść wartość energetyczną dawki pokarmowej poprzez dodatek tłuszczu, który dodatkowo poprawi smakowitość paszy. Zalecane jest zwiększenie zawartości białka, poprzez  suplementację aminokwasów. Konieczne jest również uzupełnienie witamin i minerałów.

Należy podawać mieszanki oparte o kompleks witaminy C oraz selenometioniny.

- Suplementacja witaminy C przeciwdziałają pojawiającemu się obniżeniu odporności, zmniejszeniu pobrania paszy i stresowi oksydacyjnemu. Stymulują pobranie wody oraz poprawiają jakość tuszek. Selen w formie organicznej przeciwdziała stresowi cieplnemu oraz działa jako antyoksydant.

W sytuacjach stresowych wzrasta zapotrzebowanie  na wolne grupy metylowe, których źródłem jest betaina. Usprawnia ona przemiany metaboliczne, zapewnia lepsze wchłanianie składników pokarmowych i przyczynia się do poprawienia kondycji zdrowotnej organizmu.

Pamiętajmy także o cynku, który wchodzi w skład enzymu anhydrazy węglanowej. Ona z kolei odgrywa istotną rolę w zachowaniu równowagi kwasowo – zasadowej organizmu.  

Prawidłowa wentylacja

W krytycznym okresie wentylacja na obiektach inwentarskich pracuje na maksymalnych obrotach. Nie zapominajmy jednak, że bardzo ważne jest aby działała ona skutecznie. Sam obrót łopatek wentylatorów nie gwarantuje prawidłowego przepływu powietrza. Należy odpowiednio ustawić klapy wlotowe, tak aby ruch powietrze odbywał się przede wszystkim na poziomie ptaków. Bardzo często popełnianym błędem jest otwieranie wrót i drzwi prowadzących na obiekt. Pamiętajmy, że do prawidłowej wentylacji potrzebne jest podciśnienie, a rozszczelniając w ten sposób obiekt całkowicie zaburzamy działanie wentylacji i znacznie zmniejszamy jej skuteczność!

Dlatego kluczowe znaczenie ma sprawnie działająca wentylacja w kurniku w przeliczeniu na liczbę ptaków przebywających w budynku.

Istotną kwestią jest kontrola poziomu wilgotności.Wysoka wilgotność w kurniku zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia stresu cieplnego w czasie upałów.

Z uwagi na fakt , że stresu cieplnego nie da się wyeliminować w 100 proc.,niewątpliwie bardzo skutecznym sposobem zminimalizowania jego skutków jest zintegrowanie zabiegów zootechnicznych ,żywieniowych i weterynaryjnych.

Jak chronić kury przed upałem?_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ