Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Nowe produkty dla hodowców bydła i trzody w ofercie EKOLON

Protan OPTMIOS i Protan Gold Repro-Somik Non GMO to nowe, innowacyjne produkty w ofercie EKOPLON przeznaczone dla hodowców trzody i bydła.

Protan OPTIMOS

To koncentrat umożliwiający ekonomiczną produkcję w małych i średnich gospodarstwach.


Korzyści:

 • Bardzo dobre wykorzystanie białka poprzez zróżnicowanie surowców białkowych;
 • Stabilny skład surowcowy.
 • Wysoka jakość zastosowanych surowców.
 • Aromat owocowy

Cechy:

 • Wysoki poziom białka ogólnego - 400g/kg.
 • Koncentrat oparty o śrutę sojową z dodatkiem śruty rzepakowej i słonecznikowej.
 • Koncentrat przeznaczony do produkcji pasz typu grower i finiszer.
 • Zawiera prebiotyk - mannany i betaglukany.

Stosowanie:

 • 15-12,5% udziału w MPP;
 • Tuczniki 35 - 60 kg m.c - 17,5 - 15% udziału w MPP;
 • Tuczniki 60 - 80 kg m.c. do końca tuczu - 10% udziału w MPP

Protan Gold Repro-Somik Non GMO

To wysokowydajny koncentrat przeznaczony dla krów. Wzbogacony o azot, niezbędny przy stosowaniu pasz opartych o duży udział kiszonki z kukurydzy, ziarna zbóż, kiszonego ziarna lub wysłodków buraczanych. Podstawowymi nośnikami białka są wywar gorzelniany kukurydziany oraz poekstrakcyjna śruta sojowa Non GMO.

Cechy:

 • Poprawia zdrowotność zwierząt;
 • Optymalizuje procesy trawienne;
 • Pokrywa potrzeby produkcyjne wysokowydajnych krów.

Korzyści:

 • Własna mieszanka bez innych dodatków białkowych;
 • Poprawia parametry rozrodu;
 • Zmniejsza liczbę komórek somatycznych w mleku;
 • Korzystnie wpływa na wysoką i ekonomiczną produkcję mleka.
Nowe produkty dla hodowców bydła i trzody w ofercie EKOLON_1 Nowe produkty dla hodowców bydła i trzody w ofercie EKOLON_2

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ