Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Siewy zbóż ozimych. 3 zasady, o których musisz pamiętać

Przed nami siewy zbóż. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z tym zabiegiem agrotechnicznym, który stanowi początek realizacji potencjału plonotwórczego zawartego w małym nasionku. Aby prawidłowo wykonać siew należy pamiętać o trzech prostych zasadach.

Po pierwsze – termin siewu

W zależności od gatunku i odmiany może on zawierać się w szerokim przedziale od pierwszych dni września (jęczmień ozimy w Polsce północno-wschodniej) do niemalże połowy października (pszenica ozima w Polsce południowo-zachodniej).

W przypadku  zbóż, podobnie jak rzepaku, nie jest wskazane opóźnianie siewu. Ma to szczególne znaczenie odniesieniu do żyta i jęczmienia ozimego. Te gatunki krzewią się bowiem tylko jesienią.

Najbardziej tolerancyjna na termin siewu jest pszenica ozima, która może się krzewić zarówno jesienią, jak i wiosną. Reaguje jednak zwyżką plonowania na optymalny dla niej termin siewu. Szczególnym przypadkiem są tu odmiany przewódkowe, czyli pszenice jare, które możemy wysiewać późną jesienią np. po zbiorach buraka cukrowego lub kukurydzy na ziarno.

Po drugie – głębokość siewu

Przyjmuje się, że powinna ona wynosić 10-krotność średnicy ziarniaka, czyli przeciętnie 3-5 cm. Zwiększanie głębokości siewu nie jest zalecane, gdyż niepotrzebnie opóźnia wschody i czyni je nierównymi. Ponadto powoduje brak ustabilizowania miejsca wytworzenia się węzła krzewienia (opóźnienie procesu krzewienia).

Wszystko to powoduje zwiększoną podatność na choroby okresu kiełkowania i wschodów (zgorzel siewek). Aby uzyskać ten parametr na wzorcowym poziomie najważniejszym jest właściwe przygotowanie roli do siewu, a zwłaszcza jej ugniecenie. Z reguły nie ma bowiem tyle czasu od orki do siewu, aby gleba sama osiadła w naturalnym procesie.

Wybór narzędzi uprawowych dla uzyskania właściwego poziomu ugniecenia gleby jest duży. Można więc bez problemu dobrać sprzęt do gleby, jaka występuje w gospodarstwie. Najistotniejszy jest uzyskany wynik przygotowania gleby do siewu. Najprostszym sposobem, aby go sprawdzić jest stanięcie na takiej glebie. Zagłębienie jakie po nas pozostaje nie powinno być większe niż 2-3cm. Warto używać siewników, które umożliwiają utrzymanie zadanej głębokości siewu i doskonale kopiują wszelkie nierówności pola.

Po trzecie – ilość wysiewu

Kolejnym czynnikiem, który jest związany z siewem a w przyszłości warunkuje plon jest ilość wysiewu, a będąc bardziej precyzyjnym liczba nasion na jednostce powierzchni (obsada pierwotna).

Odchodzi się dzisiaj od standardowo określanej w kg/ha normy wysiewu, na rzecz normy wyrażonej liczbą nasion na jednostkę powierzchni (szt./m2). Biorąc ten parametr, masę tysiąca nasion (ziaren) i zdolność kiełkowania wyliczamy normę wysiewu konkretnego gatunku i odmiany uwzględniając jej możliwości krzewienia i intensywność wzrostu. Najczęściej gęstość wysiewu wyraża się w granicach 250-350 nasion/m2, choć dla odmian mieszańcowych normy wysiewu zaczynają się już od 200 nasion/m2.

Ważnym elementem jest też samo przygotowanie nasion. Zaprawa fungicydowa to dzisiaj standard, ale mając na uwadze potencjał plonowania odmian warto sięgnąć po materiał siewny zaprawiony również nawozem donasiennym. Najtrafniejszym wyborem jest sięgnięcie po kompleksowe rozwiązanie dostarczające szeroką paletę składników pokarmowych i gwarantujące najlepsze odżywienie wschodzącego łanu, czyli nawóz STIM+.

Siewy zbóż ozimych. 3 zasady, o których musisz pamiętać_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ