Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Zbiory kukurydzy. Czas na decyzję: suszyć czy kisić ziarno

Ziarno kukurydzy odgrywa coraz większą rolę w żywieniu trzody. Wiąże się to z systematycznie zwiększającym się areałem uprawy tej rośliny. Kukurydza ma wiele cennych zalet, m.in.: wysoką strawność związana z niską zawartością włókna, duży poziom energii, zwierzęta chętnie ją pobierają, a ponadto nie zawiera substancji antyżywieniowych.

Tradycyjnym komponentem pasz jest suche ziarno kukurydzy. W ostatnich kilku latach obserwujemy jednak coraz większe zainteresowanie zakiszaniem ześrutowanego, wilgotnego ziarna.

Dlaczego kisić ziarno kukurydzy?

Kiszenie sprawia, że:

 • obniżamy koszt komponentu do paszy o ok.30%;
 • kiszone ziarno doskonale miesza się z pozostałymi składnikami paszy, obniżając zapylenie, a co za tym idzie, poprawiając dobrostan zwierząt;
 • pH w granicach 4 korzystnie wpływa na zakwaszenie przewodu pokarmowego, redukuje rozwój szkodliwej flory bakteryjnej;
 • przyjemny zapach i smak dobrze zakiszonego ziarna zwiększa pobranie paszy przez zwierzęta.

Zalety kiszonki kukurydzianej

Strawność ziarna kukurydzy jest wysoka i sięga 85%. Zawiera stosunkowo dużo tłuszczu /4-6%/, dużo kwasu linolowego. Niska zawartość fosforu i jego słaba przyswajalność może być częściowo zrekompensowana dodatkiem fitazy. Ziarno kukurydzy zawiera niewiele białka / 7-9 %/, o niekorzystnym składzie aminokwasowym. W niedoborze występuje lizyna i tryptofan. Na te składniki trzeba zwrócić uwagę przy bilansowaniu dawki pokarmowej. Ważnym elementem jest też zawartość włókna w recepturze. Powinna się kształtować na poziomie 3,5-4,5 %, w zależności od wieku zwierząt.

Przyjmuje się, że w dawce pokarmowej można stosować do 30% kukurydzy suchej lub do 40% ziarna kiszonego. Należy pamiętać o wprowadzeniu ograniczenia ilości ziarna w ostatniej fazie tuczu. A to z powodu zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych i karotenoidów, powodujących złą konsystencję słoniny i jej żółte zabarwienie.

Według wymogów dobrej praktyki rolniczej udział ziarna kukurydzy nie powinien, w tym czasie, przekraczać 20%. W przypadku zastosowania premiksów zalecane jest użycie śruty rzepakowej, zastosowanej w ilościach przewidzianych dla danej kategorii zwierząt. Oprócz aminokwasów siarkowych wnosi ona włókno, którego brakuje w mieszankach z dużym udziałem kukurydzy.

Doskonałym premiksem, spełniającym powyższe oczekiwania i pokrywającym zapotrzebowanie żywieniowe ras o wysokim potencjale genetycznym jest SuperMix Specjal Corn. Wysoki poziom lizyny, aminokwasy syntetyczne i fosfor stanowią doskonałe uzupełnienie pasz na bazie ziarna kukurydzy produkowanych w gospodarstwie. Doskonałym uzupełnieniem receptury będzie śruta lub makuch rzepakowy.

Zbiory kukurydzy. Czas na decyzję: suszyć czy kisić ziarno_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ